Her finder du skabeloner til ansættelsesbreve. Vi opfordrer skolerne til at kontakte sekretariatet hvis I har spørgsmål.

Ansættelsesbeviserne opdateres løbende og den nyeste udgave vil derfor altid være tilgængelig på hjemmesiden. Vi opfordrer derfor skolerne til at hente ansættelsesbeviset direkte fra hjemmesiden, hver gang det skal benyttes.

Find ansættelsesbreve for:Ansættelsesbrev for lærere og børnehaveklasseledere

Gældende for grundskole.


Ansættelsesbrev og lønaftaler for ledere

Gældende for grundskole.


Ansættelsesbrev for rektorer

Gældende for gymnasiale uddannelser.

Ansættelsesbrev for øvrige chefer

Gældende for gymnasiale uddannelser.

Ansættelsesbrev for lærere ved gymnasiale uddannelser

Gældende for gymnasiale uddannelser.

Pensionerede grundskolelærere, børnehaveklasseledere og gymnasielærere

Gældende for grundskole og gymnasiale uddannelser.

Pensionerede grundskolelærere, børnehaveklasseledere og gymnasielærere ansættes efter læreroverenskomsten eller overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.
For skabeloner til ansættelsesbreve henvises der derfor til: Ansættelsesbrev for lærere og børnehaveklasseledere og Ansættelsesbrev for lærere ved gymnasiale uddannelser


Ansættelsesbrev for pædagogisk personale

Gældende for grundskole og gymnasiale uddannelser.
For skoler tiltrådt overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden for frie grundskoler.

Skoler der ikke er tiltrådt overenskomst mellem BUPL og Aftaleenheden bedes kontakte sekretariatet for hjælp til ansættelsesbreve.


Ansættelsesbrev for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Gældende for grundskole og gymnasiale uddannelser.
For skoler tiltrådt overenskomst mellem 3F og Aftaleenheden for frie grundskoler.

Skoler der ikke er tiltrådt overenskomst mellem 3F og Aftaleenheden bedes kontakte sekretariatet for hjælp til ansættelsesbreve.


Ansættelsesbrev for kontorpersonale 

Gældende for grundskole og gymnasiale uddannelser.
For skoler tiltrådt overenskomst mellem HK/Privat (forbundet) og Aftaleenheden for frie grundskoler.

Skoler der ikke er tiltrådt overenskomst mellem HK/Privat og Aftaleenheden bedes kontakte sekretariatet for hjælp til ansættelsesbreve.

Kontakt

Heidi Andersen
Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
2085 4697
ha@privateskoler.dk

Send sikker mail til Heidi. Klik her

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Overenskomstvaretagelse
 • Ferieregler
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesbreve

 

Erik Juul Hansen
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)
Rasmus Bondo Vester
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering