Hvordan kan man komme i gang med arbejdet med Kodeks – de 7 samfundsløfter?

Læs eller download den digitale publikation “Hvordan får vi kodekset til at leve på vores skole?”

Her kan skolen få inspiration til at skabe overblik over de samfundsansvarlige aktiviteter eller indsatser, som skolen allerede har i relation til de 7 samfundsløfter. Skolen kan også få inspiration, når der skal iværksættes nye aktiviteter eller indsatser for at kunne indfri de 7 samfundsløfter.

“Hvordan får vi kodekset til at leve på vores skole?” indeholder en række dialogværktøjer og konkrete eksempler.

  • Hvad betyder kodekset og de 7 samfundsløfter for den enkelte skole?
  • Udgangspunktet er skolens værdier
  • Status over skolens indsatser og aktiviteter
  • Iværksættelse af en indsats
  • Iværksættelse af en eller flere aktiviteter