Her kan du finde genveje til informationer om love og regler for frie og private skoler relateret til barnets rettigheder.

Frihed og folkestyrekravet

Den frie og private grundskole og gymnasiale uddannelses forpligtelser i relation til de grundlæggende rettigheder rammesættes i lovgivningen i det, der i daglig tale kaldes ”Frihed og folkestyrekravet”.

Skolen skal i ‘hele dens virke’ forberede, udvikle, styrke, give kendskab til og have respekt for:

  • Et samfund som det danske med frihed og folkestyre
  • Elevernes demokratiske dannelse
  • Grundlæggende friheds- og menneskerettigheder
  • Ligestilling, herunder ligestilling mellem kønnene

Læs mere her

Barnets rettigheder i forbindelse med udskrivningsprocesser

Børnekonventionens Artikel 12

Børn har ret til frit at sige deres mening om emner, der er vigtige for dem. Voksne skal lytte og tage børn alvorligt.

Der er fokus på overholdelsen af Børnekonventionens bestemmelser om barnets krav på inddragelse i forbindelse udskrivningsprocesser. Retsgrundlaget er skærpet med indførelse af § 4 a i Lov om friskoler og private grundskoler, hvor elevens rettigheder er direkte fastsat, nedfældet og konkretiseret.

Læs mere her