Finanslov 2021 | De frie og private skoler

Der er indgået en politisk aftale om Finansloven 2021. Her er de punkter i finansloven, der har særlig betydning for medlemsskolerne. Grundskolerne For finansåret 2021 sker der som udgangspunkt ikke ændringer i de frie grundskolers tilskud. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Generelt falder grundskoletaksterne dog. Dette skyldes en lavere pl-regulering end tidligere, samt…

Læs mere ...

Ny feriebestemmelse aftalt i BUPL-overenskomsten 2018-2021

Overenskomstparterne BUPL og Aftaleenheden (skoleforeningerne) har aftalt en ny feriebestemmelse, der bliver implementeret i den nuværende overenskomst 2018-2021. Feriebestemmelsen træder i kraft pr. 1. januar 2021 og erstatter den nuværende § 4 i overenskomsten 2018-2021. Den vil gælde for skoler, der har tiltrådt overenskomsten. Feriebestemmelsen gælder for kombinationsansatte Feriebestemmelsen vil udelukkende finde anvendelse for det…

Læs mere ...

#FPnyt nr. 5 om karakterer ved digitale selvrettende prøver, øveprøver, særlige prøvevilkår og forsøgsprøver i naturfag

Formidling af karakterer ved digitale selvrettende prøver Fra den 6. januar 2021 kan karaktererne for de digitale selvrettende prøver tilgås på testogprøver.dk af medarbejdere med rettigheden Inst. ledelse. For prøverne FP9 Dansk, læsning og retskrivning, FP9 Matematik uden hjælpemidler, skal eleverne hurtigst muligt have besked om deres karakter. For de digitale selvrettende dele af sprogfagsprøverne…

Læs mere ...

Kolding Realskole er på “spred glæde-mission”

Kolding Realskole sendte i december over 2500 julekort. Udover at sprede glæde blandt modtagerne, samler skolen ind til Julemærkehjemmene.

Læs mere ...

Herlufsholm: Både skolen og eleverne skal være med til at gøre en forskel

Den traditionsrige Herlufsholm Skole har altid haft en ambition om at uddanne unge mennesker, der kan tage ansvar og gøre en forskel i samfundet. Skolen sætter nu yderligere fokus på social dannelse og har samtidig besluttet at udvide sin fripladsordning.

Læs mere ...

Debatindlæg | Skolen har ikke behov for flere symboltolkende akademikere

Af SØREN TONNESEN LODAHL Sekretariatschef – Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier Skal stigende kompleksitet og politiske interesser betyde, at skolen skal ledes af generalister og akademikere? Nej. Det er ikke det, vores skoler har brug for. Der er brug for god og nærværende ledelse, der har dyb viden og indsigt i skolens processer…

Læs mere ...

Minimumsnormeringer | Aftale om midler på plads

Regeringen og støttepartierne er blevet enige om en aftale for minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. I aftalen følger der ti initiativer, som skal styrke og sikre en udmøntning af midlerne til minimumsnormeringer – midler som også skal tilgå de private og selvejende institutioner.

Læs mere ...

DR laver juleafslutningsprogram for skoler: ”Morgensang – skolernes juleafslutning”.

På skolerne er det svært at holde den fælles traditionelle juleafslutning pga. restriktioner og anbefalinger i forbindelse med Corona-situationen. DR vil gerne hjælpe til, så sidste dag før juleferien bliver hyggelig og rar. Derfor har DR lavet juleafslutningsprogrammet ”Morgensang sender skolerne på juleferie”. Der bliver lagt op til en hyggelig stund med julestemning, musik, varme,…

Læs mere ...

Debatindlæg | Skandalen på Havregården må ikke få konsekvenser for alle kostskoler

Kostskoler for socialt udsatte børn udfører en vigtig samfundsmæssig opgave, og de leverer gode resultater. Det er derfor dybt bekymrende, hvis én konkret sag får negativ betydning for alle kostskoler og deres elever, skriver Karsten Suhr, formand for privatskolerne. De politiske bølger går højt på baggrund af sagen om kostskolen Havregården. Senest ved et samråd med…

Læs mere ...

Orientering om praktikernetværk om teknologiforståelse

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 et treårigt forsøgsprogram med teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen. Programmet skal kvalificere en politisk beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolen. Forsøgsprogrammet afsluttes efter skoleåret 2020/21. Slutevalueringen forventes offentliggjort i efteråret 2021.  Læs mere om forsøget** Frie skoler kan også deltage i praktikernetværket Børne- og…

Læs mere ...

Referat | Årsmøde 2020

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier havde årsmøde d. 24. oktober 2020 på Nyborg Strand. Referatet fra årsmødet 2020 kan læses her.

Læs mere ...

Mariagerfjord Idrætsskole styrker det lokale foreningsliv

Den frie og private grundskole Mariagerfjord Idrætsskole samarbejder med lokale aktører for at skabe et stærkt lokalt foreningsliv, som er til gavn for hele lokalområdet.

Læs mere ...