Debat | Nej til den udliciterede folkeskole: Frie og private skoler skal ikke være erstatning til den offentlige skole

D. 11. november 2019 var uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, ansvarlig for Politikens leder: “POLITIKEN MENER: Fordel pengene. Gør privatskolers tilskud afhængigt af eleverne” (teksten er ophavsretlig beskyttet).  Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier reagerede ved at indsende et debatindlæg til Politiken, der skulle fungere som et svar. Desværre ønskede Politiken ikke at bringe foreningens…

Læs mere ...

Debatindlæg | Karsten Suhr: Uden frihed dør de frie skoler, og det er måske i virkeligheden målet

Fri- og privatskolerne skal reguleres, skrev DSU-formand Frederik Vad Nielsen for nylig i et debatindlæg og kom med syv bud på hvordan. Formand for Danmarks Private Skoler forholder sig her til alle forslagene. Den får ikke for lidt på retorikken, når Frederik Vad Nielsen går til kamp mod den påståede »skæve skoleudvikling« og de frie…

Læs mere ...

Ny praksis om offentliggørelse af billeder

Datatilsynet har ændret praksis om offentliggørelse af billeder. Reglerne for offentliggørelse af billeder gælder for skolers vedkommende i relation til billeder af alle dens aktører, altså både ansatte, elever, forældre og eventuelle gæster. Der skelnes med den nye praksis ikke længere mellem portræt- og situationsbilleder. Ved hvert billede skal der i stedet være en konkret…

Læs mere ...

Indeklima: Vi tager selv ansvar og kan mærke en forskel

På Taastrup Realskole – en fri og privat grundskole – arbejder man aktivt for at skabe et godt indeklima og sikre elevernes trivsel. Skolen har fra start inddraget eleverne, så de får medansvar og medbestemmelse.

Læs mere ...

Vestegnens Privatskole: UNICEF Rettighedsskole

Vestegnens Privatskole er blevet certificeret UNICEF Rettighedsskole. UNICEF sætter, med etablering af ”Rettighedsskoler”, fokus på de værdier, der står i FN’s Børnekonvention. På Rettighedsskolerne skal værdierne være mere end bare ord – og det er de på Vestegnens Privatskole.

Læs mere ...

Ny inspirationsguide: Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?

Den nye inspirationsguide “Hvordan kan vi tale om samfundsansvaret?” er tænkt som en hjælp til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, som skolen iværksætter med det underliggende formål at handle til gavn for samfundet. Det, at man viser, at man er en del af fællesskabet, er en forventning, som samfundet har til den…

Læs mere ...

Ny undersøgelse: Den videre vej i uddannelse og beskæftigelse for elever fra private grundskoler

Center for Sociologisk Analyse (CSA) har for Danmarks Private Skoler udarbejdet en rapport, der sætter fokus på privatskoleelevers overgang til uddannelse og arbejdsmarked efter endt grundskole. Rapporten beskæftiger sig bl.a. med, i hvilket omfang de private skoler medvirker til at sikre, at børn og unge fra alle samfundslag har gode forudsætninger for at fortsætte i…

Læs mere ...

Debat | Kostskoler til kommuner: Brug os til anbringelser

SE DEBATINDLÆGGET PÅ ALTINGET.DK HER VIVE påviser i en ny undersøgelse, at målt på uddannelse og beskæftigelse klarer unge fra de frie og private kostskoler sig mindst lige så godt som unge, der har været i familiepleje og signifikant bedre end unge fra døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. En række kostskoleledere forsøger på baggrund af undersøgelsen,…

Læs mere ...

Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling

Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling, egendækning og den reelle koblingsprocent samt finansiel robusthed På baggrund af Socialdemokraternes udtalelser, under folketingsvalgkampen 2019, og deres forslag om differentieret koblingsprocent for de frie grundskoler, spurgte vi Deloitte, om de kunne udarbejde en analyse af den frie grundskolesektors økonomi, der også kunne indebære en undersøgelse af den nuværende spredning i…

Læs mere ...

Årsberetning 2019

Foreningens årsberetning 2019 er udsendt til alle medlemsskoler.Årsberetningen fortæller om nogle af de mange temaer og problematikker, der har optaget foreningen i det forgangne år. Årsberetningen kan også findes og læses her – Årsberetning 2019. ÅRSBERETNING 2019   Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl og Simone Dalsgaard Layout: Christina Bruun Olsson Foto: Ebbe Forup Fotografi

Læs mere ...

Debat | Privatskoler: Socialdemokratiet behandler de frie skoler som et stedbarn

I Socialdemokratiet hersker der en dyb ideologisk modvilje mod selve grundlaget for de frie grundskoler, skriver Karsten Suhr, der er formand for Danmarks Private Skoler. Den socialdemokratiske regering har fremlagt et finanslovsforslag, hvoraf det fremgår, at der skal spares på tilskuddet til uddannelser ved de frie grundskoler. Det skal ske ved at sænke den såkaldte…

Læs mere ...

Vejledning til beskyttelse af persondata – nu i version 2.0

En opdateret version af vejledningen til beskyttelse af persondata er udgivet. Om vejledningen Skoleforeningerne for de frie skoler har skrevet vejledningen med henblik på at støtte skolerne i at leve op til en EU-forordning om beskyttelse af persondata. Vejledningen er dels et opslagsværk med definition af de centrale begreber, dels principielle eksempler og fortolkninger på…

Læs mere ...