Børneskolen Bifrost: En skole uden karakterer, men med fokus på evaluering

Der er et stort fokus på, hvordan tests og karaktergivning påvirker skoleelever. Men hvordan kan man ellers sikre, at eleverne lærer, det de skal? På Børneskolen Bifrost, en privatskole i Herning, er de prøve- og karakterfri. Her benytter de sig i stedet af omfattende evaluering og feedback. Det er et krav, at alle grundskoler foretager…

Læs mere ...

Ny ferielov: Indefrysningsperioden

Optjening af ferie i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 Som følge af overgangen til den nye ferielov, bliver ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefrosset. Det er for at hindre, at medarbejderne har ti ugers betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. Feriepengene…

Læs mere ...

Privatskoler støtter udviklingsprojekter over hele verden

Landets katolske privatskoler har siden 2012 arbejdet sammen med den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation, Caritas. Skolerne har støttet med over 1 million kroner og er nu i gang med en toårig indsamlingsperiode for at hjælpe i Uganda.

Læs mere ...

Frie skoler: Ministeren bør respektere skolernes forskellighed

Det er ikke i orden at sige, at nogle typer frie skoler er bedre end andre, skriver en stribe frie grundskolers foreninger i et fælles debatindlæg. Det kan nok være, at øjnene blev spærret op, da vi torsdag læste interview-artiklen i Politiken Skoleliv med vores nye undervisningsminister. ”Siger hun virkeligt det!”, var den første tanke….

Læs mere ...

Skoleportræt: Niels Steensens Gymnasium – en jesuiterskole i det 21. århundrede

NSG bygger på stærke værdier fra den katolske jesuiterorden, der har en undervisningstradition, som går mere end 450 år tilbage. Men hvad er en jesuiterskole, og hvordan kommer værdierne frem i hverdagen? @ Billede fra klasse på retræte // Foto: Niels Steensens Gymnasium  Danmarks Private Skoler er en forening for private grundskoler og gymnasiale uddannelser…

Læs mere ...

Til dialog og inspiration: “Elevernes demokratiske dannelse”

Ny publikation fra Danmarks Private Skoler og Danske Skoleelever Demokratisk dannelse er på dagsordenen. Demokratisk dannelse er på alles læber. Men hvordan konkretiseres elevernes demokratiske dannelse i skolernes hverdag? Foreningerne Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier og Danske Skoleelever har sammen udarbejdet en publikation målrettet de frie grundskoler. Indholdet har dog også relevans for andre…

Læs mere ...

Privatskolerne til Rosenkrantz-Theil: Styrk folkeskolen, og giv stabilitet til de frie skoler!

Debatindlæg af formand, Karsten Suhr, bragt på Altinget.dk d. 14.08.2019 Der tales altid om de første 100 dage i en ministers liv – at det, der bliver udmeldt i den periode, bliver kendetegnende for ministerens videre arbejde. Men kære nye undervisningsminister, undlad at tage for hurtige beslutninger. Sæt dig grundigt ind i den komplekse verden,…

Læs mere ...

SPS gælder nu også for de private gymnasiale uddannelser

Den 21. juni 2019 trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der indebærer, at den almene specialpædagogiske støtteordning (SPS) udvides til også at gælde de private institutioner for gymnasiale uddannelser. Den nye bekendtgørelse indebærer, at tilskud til specialpædagogisk bistand til de private institutioner for gymnasiale uddannelser fremover administreres efter samme regler, som gælder for de øvrige…

Læs mere ...

Portræt af en skole: Det værdibårne alternativ – Thy Privatskole

Da en folkeskole lukkede i Thy, valgte forældrene at skabe et alternativt skoletilbud byggende på tydelige værdier – Thy Privatskole. ©  Billede fra Thy Privatskole Cirka 7,5 kilometer fra Nordvestjyllands største by, Thisted, ligger Thy Privatskole i Hillerslev. En solid rød murstensbygning har siden 2016 udgjort privatskolens skelet. Før rummede bygningen Hillerslevs lokale folkeskole. Selvom…

Læs mere ...

Rettighedsskoler: Viden om Børnekonventionen skaber trivsel hos elever

Vestegnens Privatskole i Taastrup vil være UNICEF Rettighedsskole, fordi skolen vil sikre elevernes trivsel. Det er bevist, at trivslen stiger jo mere børn og unge ved om deres rettigheder.

Læs mere ...

Karsten Suhr: Børnenes statsminister mener ikke, at alle børn fortjener en god skolegang

Alle børn fortjener en god skolegang, uanset om den foregår på en folkeskole eller en fri og privat grundskole. Og begge skoleformer fortjener gode forhold, skriver Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler. Valgkampen er i fuld gang. I løbet af de første uger er de frie og private grundskolers økonomi kommet på dagsordenen. Først…

Læs mere ...

Privatskole: Nyt tiltag skal hjælpe elever med funktionsnedsættelser

Flere børn og unge bliver diagnosticeret med ordblindhed, autisme og/eller ADHD. En privatskole på Bornholm vil vinke farvel til fordomme om funktionsnedsættelser. De har derfor udviklet konceptet ”elev til elev”. Elever hjælper ligesindede til at mestre et skoleliv med ordblindhed, autisme og/eller ADHD.

Læs mere ...