Debat | Bæredygtig udvikling: Det forventes, at skoler bidrager

Det er blevet ekstremt vigtigt for virksomheder at kunne redegøre for deres aftryk på samfundet og miljøet. Det er ikke nok at skabe ”en fortælling” om samfundsansvar, herunder om bæredygtighed. Det skal følges op af data og dokumentation. Det gælder også for skoler. Corporate Social Responsibility (CSR) og Corporate Citizenship er begreber, der bruges i forretningsverdenen. I den frie og private skoleverden taler vi om ”levende værdier”.

Læs mere ...

Samfundsansvar | Herlufsholm har offentliggjort plan for skolens bæredygtige udvikling

Som den første ungdomsuddannelsesinstitution i Danmark har Herlufsholm offentliggjort en redegørelse over skolens bæredygtige udvikling.

Læs mere ...

Debat | Kommunalvalget handler også om lokal skolepolitik

Kommunalvalget nærmer sig. Snart afgøres det, hvem der skal sætte den politiske agenda i de 98 kommuner. Dette er naturligvis afgørende for meget, herunder skoleområdet. Kommunalvalget handler også om lokal skolepolitik.

Læs mere ...

Holbæk Private Realskole | Virkelighedsnært indblik i kommunalpolitik

Der er mange måder at arbejde med demokratisk dannelse på i skolen. Holbæk Private Realskole har brugt kommunalvalget som anledning til at give eleverne indblik i de demokratiske processer i en kommunalpolitisk kontekst. I den forbindelse har de haft besøg af bl.a. borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Læs mere ...

Forskelsbehandling i adgangen til PPR

Det er en stor udfordring, når der er mindre adgang til hjælp fra kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) for elever på frie grundskoler

Læs mere ...

Debat | Benspænd for nye frie grundskoleinitiativer

De frie skoleforeninger har kommenteret på en ny vejledning og pegede på en række problemer. Men STUK vil ikke ændre så meget som et komma, skriver formand for Danmarks Private Skoler og formand for Dansk Friskoleforening.

Læs mere ...

Mundtlig beretning 2021

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, har afgivet bestyrelsens mundtlige beretning på foreningens årsmøde d. 29. oktober 2021.

Læs mere ...

Skriftlig årsberetning 2021

Den skriftlige årsberetning indeholder bl.a. artikler om konkrete og aktuelle politiske problemstillinger for de frie og private skoler og artikler om de frie og private skolers rammevilkår, f.eks. lovgivning og økonomi. Den skriftlige årsberetning indeholder også tal og statistik om medlemsskolerne.

Læs mere ...

Spidskandidat besøger privatskole i Aalborg

Spidskandidat for Radikale Venstre ved kommunalvalget i Aalborg, Jes Lunde, har besøgt Klostermarksskolen.

Læs mere ...

Skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Vores særlige fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet kan udmønte sig i forskelligartede tiltag, f.eks. målrettet bestemte elevgrupper. Det kan også, helt overordnet, omhandle nye perspektiver på, hvordan skole- og uddannelsesforløb kan skrues sammen.

Læs mere ...

Privatskole indgår partnerskabsaftale med kommune

Marie Kruses Skole og Furesø Kommune har indgået en aftale med fokus på fire indsatser. Med samarbejdsaftalen vil skolen bl.a. cementerer deres aktive del i lokalsamfundet.

Læs mere ...

Skolen som forebyggende instans | Indsatser, der fremmer trivsel

Vores skoler kan sætte et aftryk i bestræbelsen på, at flere børn og voksne skal trives og have god psykisk og fysisk sundhed. Vi mener, at der er en nøje sammenhæng mellem vores skolers varetagelse af samfundsansvaret og vores rolle som forebyggende instans.

Læs mere ...