Julevideo med foreningens formand Karsten Suhr
|

Julevideo med foreningens formand Karsten Suhr

Julen og det nye år nærmer sig. I den anledning fortæller formanden for foreningen “Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier”, Karsten Suhr, om sine tanker, håb og ønsker for de frie og private skoler i denne video. Tryk på billedet for at se videoen.

Husk: Søg refusion for feriepenge til indefrysning, når skolen søger refusion for fleksjobansatte

Husk: Søg refusion for feriepenge til indefrysning, når skolen søger refusion for fleksjobansatte

Det er vigtigt, at skolen allerede i den nuværende refusionsansøgning også søger om refusion for de feriepenge, som skal indefryses. Dette gælder i hele perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Der skal altså søges om refusion, selvom skolen ikke samtidig afholder den reelle udgift til ”Lønmodtagernes feriefond”. Refusionsansøgning Af fleksbarsel.dk fremgår det, at…

Nyborg Friskole sætter fokus på følelser

Nyborg Friskole sætter fokus på følelser

Det er ikke kun fagligheden, der fylder i hverdagen på Nyborg Friskole. Der arbejdes med Emotionel Intelligens som forudsætning for god kommunikation og gode arbejdsværdier hos hele personalet. Skolen skal arbejde videre med det i fremtiden, men mærker allerede nu en positiv forskel. På Nyborg Friskole er de i gang med et forløb om ”Emotionel…

Skoleportræt | Skærbæk Realskole den første danske skole i Nordslesvig

Skoleportræt | Skærbæk Realskole den første danske skole i Nordslesvig

Kort efter Første Verdenskrig åbnede Skærbæk Realskole. Skolen blev oprettet af dansksindede i den nordvestlige del af Nordslesvig[1] for at styrke dansk kultur. I dag har skolen et globalt udsyn og ser grænseegnens tosprogethed og dialekterne som unikke kvaliteter. Da Skærbæk Realskole blev oprettet 1919, prægede særlige forhold Danmark. I 1864 havde Danmark tabt 2….

Skoleportræt | Faglighed og fællesskab på Giersings Realskole

Skoleportræt | Faglighed og fællesskab på Giersings Realskole

”Vi er her for at lære, og vi er fælles om at hjælpe hinanden med det!”: Giersings Realskole er en fri og privat skole i Odense. Skolen blev oprettet i 1866. Dengang som nu har skolen fokus på høj faglighed, demokratisk dannelse og fællesskab. Danmarks Private Skoler er en forening for frie grundskoler og gymnasiale…

Politisk aftale om Finansloven 2020

Politisk aftale om Finansloven 2020

Regeringen, dens støttepartier samt Alternativet indgik mandag aften en politisk aftale om Finansloven 2020. Aftalen skal endeligt vedtages af Folketinget. Dette forventes sket inden jul. Private gymnasiale uddannelser Omprioriteringsbidraget, der har medvirket til en vedvarende årlig reduktion på 2% af bl.a. de private gymnasiale uddannelsers takster, fjernes. Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget betyder, at der for 2020…

Privatskole sætter “faglighed” under lup

Privatskole sætter “faglighed” under lup

Frie skoler må i vid udstrækning bestemme deres tilgang til læring og undervisning. Det stiller krav til skolerne om hele tiden at forholde sig til deres virke. På Kochs Skole i Aarhus har de sat sig for at besvare spørgsmålet ”Hvad er faglighed hos os?”. Et ønske om at løfte alle elever endnu mere ligger…

Hvordan er skolens socioøkonomiske profil?

Hvordan er skolens socioøkonomiske profil?

Hvordan skaber vi som fri og privat skole forandringer – til det bedre – for de børn og unge, der kommer fra mindrebemidlede eller direkte belastede sociale baggrunde? Uddannelseshistorisk har de frie og private skoler haft en stor betydning som fundament for social mobilitet og for en demokratisering i forhold til adgangen til uddannelse. Det…

Digital tryghed i Skanderborg: Privatskole med fra start

Digital tryghed i Skanderborg: Privatskole med fra start

I Skanderborg er en række aktører gået sammen i et projekt under overskriften ”Digital Tryg Skanderborg”. Projektet vil skabe digital dannelse og tryghed hos byens børn og unge og høster nu stor anerkendelse. Skanderborg Realskole har været med fra forløbets start.

Frie og private skoler løfter eleverne mest

Frie og private skoler løfter eleverne mest

Tænketanken CEPOS har offentliggjort deres årlige undersøgelse af de danske grundskolers løfteevne. Analysen viser, at der er stor forskel på undervisningseffekten på de godt 1.400 grundskoler. Overordnet er de frie grundskoler bedst til at løfte eleverne. Den tendens har i en årrække gjort sig gældende. CEPOS har undersøgt, hvordan undervisningseffekten er på grundskolerne i Danmark….

Skoleportræt | En rød tråd gennem børnelivet på Privatskolen Nakskov

Skoleportræt | En rød tråd gennem børnelivet på Privatskolen Nakskov

Privatskolen Nakskov er en gammel realskole, oprettet i 1850, som hele tiden søger at forny sig og tilpasse sig samfundets udvikling. Værdierne fungerer som pejlemærke: Privatskolen vil sikre tryghed og en rød tråd i børnelivet. Fakta om Privatskolen Nakskov Grundlagt: 1850 Klassetrin: 0.-9. klasse Andre tilbud: Vuggestue, børnehave og SFO Elevantal: 318 elever og 90…

Debat | Nej til den udliciterede folkeskole: Frie og private skoler skal ikke være erstatning til den offentlige skole

Debat | Nej til den udliciterede folkeskole: Frie og private skoler skal ikke være erstatning til den offentlige skole

D. 11. november 2019 var uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, ansvarlig for Politikens leder: “POLITIKEN MENER: Fordel pengene. Gør privatskolers tilskud afhængigt af eleverne” (teksten er ophavsretlig beskyttet).  Foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier reagerede ved at indsende et debatindlæg til Politiken, der skulle fungere som et svar. Desværre ønskede Politiken ikke at bringe foreningens…

Debatindlæg | Karsten Suhr: Uden frihed dør de frie skoler, og det er måske i virkeligheden målet

Debatindlæg | Karsten Suhr: Uden frihed dør de frie skoler, og det er måske i virkeligheden målet

Fri- og privatskolerne skal reguleres, skrev DSU-formand Frederik Vad Nielsen for nylig i et debatindlæg og kom med syv bud på hvordan. Formand for Danmarks Private Skoler forholder sig her til alle forslagene. Den får ikke for lidt på retorikken, når Frederik Vad Nielsen går til kamp mod den påståede »skæve skoleudvikling« og de frie…

Ny praksis om offentliggørelse af billeder

Ny praksis om offentliggørelse af billeder

Datatilsynet har ændret praksis om offentliggørelse af billeder. Reglerne for offentliggørelse af billeder gælder for skolers vedkommende i relation til billeder af alle dens aktører, altså både ansatte, elever, forældre og eventuelle gæster. Der skelnes med den nye praksis ikke længere mellem portræt- og situationsbilleder. Ved hvert billede skal der i stedet være en konkret…

Vestegnens Privatskole: UNICEF Rettighedsskole

Vestegnens Privatskole: UNICEF Rettighedsskole

Vestegnens Privatskole er blevet certificeret UNICEF Rettighedsskole. UNICEF sætter, med etablering af ”Rettighedsskoler”, fokus på de værdier, der står i FN’s Børnekonvention. På Rettighedsskolerne skal værdierne være mere end bare ord – og det er de på Vestegnens Privatskole.

Ny inspirationsguide: Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?

Ny inspirationsguide: Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?

Den nye inspirationsguide “Hvordan kan vi tale om samfundsansvaret?” er tænkt som en hjælp til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, som skolen iværksætter med det underliggende formål at handle til gavn for samfundet. Det, at man viser, at man er en del af fællesskabet, er en forventning, som samfundet har til den…

Ny undersøgelse: Den videre vej i uddannelse og beskæftigelse for elever fra private grundskoler

Ny undersøgelse: Den videre vej i uddannelse og beskæftigelse for elever fra private grundskoler

Center for Sociologisk Analyse (CSA) har for Danmarks Private Skoler udarbejdet en rapport, der sætter fokus på privatskoleelevers overgang til uddannelse og arbejdsmarked efter endt grundskole. Rapporten beskæftiger sig bl.a. med, i hvilket omfang de private skoler medvirker til at sikre, at børn og unge fra alle samfundslag har gode forudsætninger for at fortsætte i…

Debat | Kostskoler til kommuner: Brug os til anbringelser

Debat | Kostskoler til kommuner: Brug os til anbringelser

SE DEBATINDLÆGGET PÅ ALTINGET.DK HER VIVE påviser i en ny undersøgelse, at målt på uddannelse og beskæftigelse klarer unge fra de frie og private kostskoler sig mindst lige så godt som unge, der har været i familiepleje og signifikant bedre end unge fra døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. En række kostskoleledere forsøger på baggrund af undersøgelsen,…

Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling

Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling

Analyse af frie grundskolers tilskudsfordeling, egendækning og den reelle koblingsprocent samt finansiel robusthed På baggrund af Socialdemokraternes udtalelser, under folketingsvalgkampen 2019, og deres forslag om differentieret koblingsprocent for de frie grundskoler, spurgte vi Deloitte, om de kunne udarbejde en analyse af den frie grundskolesektors økonomi, der også kunne indebære en undersøgelse af den nuværende spredning i…

Årsberetning 2019

Årsberetning 2019

Foreningens årsberetning 2019 er udsendt til alle medlemsskoler.Årsberetningen fortæller om nogle af de mange temaer og problematikker, der har optaget foreningen i det forgangne år. Årsberetningen kan også findes og læses her – Årsberetning 2019. ÅRSBERETNING 2019   Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl og Simone Dalsgaard Layout: Christina Bruun Olsson Foto: Ebbe Forup Fotografi

Debat | Privatskoler: Socialdemokratiet behandler de frie skoler som et stedbarn

Debat | Privatskoler: Socialdemokratiet behandler de frie skoler som et stedbarn

I Socialdemokratiet hersker der en dyb ideologisk modvilje mod selve grundlaget for de frie grundskoler, skriver Karsten Suhr, der er formand for Danmarks Private Skoler. Den socialdemokratiske regering har fremlagt et finanslovsforslag, hvoraf det fremgår, at der skal spares på tilskuddet til uddannelser ved de frie grundskoler. Det skal ske ved at sænke den såkaldte…

Vejledning til beskyttelse af persondata – nu i version 2.0

Vejledning til beskyttelse af persondata – nu i version 2.0

En opdateret version af vejledningen til beskyttelse af persondata er udgivet. Om vejledningen Skoleforeningerne for de frie skoler har skrevet vejledningen med henblik på at støtte skolerne i at leve op til en EU-forordning om beskyttelse af persondata. Vejledningen er dels et opslagsværk med definition af de centrale begreber, dels principielle eksempler og fortolkninger på…

Børneskolen Bifrost: En skole uden karakterer, men med fokus på evaluering

Børneskolen Bifrost: En skole uden karakterer, men med fokus på evaluering

Der er et stort fokus på, hvordan tests og karaktergivning påvirker skoleelever. Men hvordan kan man ellers sikre, at eleverne lærer, det de skal? På Børneskolen Bifrost, en privatskole i Herning, er de prøve- og karakterfri. Her benytter de sig i stedet af omfattende evaluering og feedback. Det er et krav, at alle grundskoler foretager…

Ny ferielov: Indefrysningsperioden

Ny ferielov: Indefrysningsperioden

Optjening af ferie i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 Som følge af overgangen til den nye ferielov, bliver ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefrosset. Det er for at hindre, at medarbejderne har ti ugers betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. Feriepengene…

Frie skoler: Ministeren bør respektere skolernes forskellighed

Frie skoler: Ministeren bør respektere skolernes forskellighed

Det er ikke i orden at sige, at nogle typer frie skoler er bedre end andre, skriver en stribe frie grundskolers foreninger i et fælles debatindlæg. Det kan nok være, at øjnene blev spærret op, da vi torsdag læste interview-artiklen i Politiken Skoleliv med vores nye undervisningsminister. ”Siger hun virkeligt det!”, var den første tanke….

Skoleportræt: Niels Steensens Gymnasium – en jesuiterskole i det 21. århundrede

Skoleportræt: Niels Steensens Gymnasium – en jesuiterskole i det 21. århundrede

NSG bygger på stærke værdier fra den katolske jesuiterorden, der har en undervisningstradition, som går mere end 450 år tilbage. Men hvad er en jesuiterskole, og hvordan kommer værdierne frem i hverdagen? @ Billede fra klasse på retræte // Foto: Niels Steensens Gymnasium  Danmarks Private Skoler er en forening for private grundskoler og gymnasiale uddannelser…

Til dialog og inspiration: “Elevernes demokratiske dannelse”

Til dialog og inspiration: “Elevernes demokratiske dannelse”

Ny publikation fra Danmarks Private Skoler og Danske Skoleelever Demokratisk dannelse er på dagsordenen. Demokratisk dannelse er på alles læber. Men hvordan konkretiseres elevernes demokratiske dannelse i skolernes hverdag? Foreningerne Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier og Danske Skoleelever har sammen udarbejdet en publikation målrettet de frie grundskoler. Indholdet har dog også relevans for andre…

End of content

End of content