Regeringen, dens støttepartier samt Alternativet indgik mandag aften en politisk aftale om Finansloven 2020. Aftalen skal endeligt vedtages af Folketinget. Dette forventes sket inden jul.

Private gymnasiale uddannelser

Omprioriteringsbidraget, der har medvirket til en vedvarende årlig reduktion på 2% af bl.a. de private gymnasiale uddannelsers takster, fjernes.

Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget betyder, at der for 2020 budgetteres med mindre stigninger på mellem 1 og 2 procent i de forskellige takster, der vedrører de gymnasiale uddannelser.

Frie grundskoler

For finansåret 2020 sker der ikke ændringer i de frie grundskolers tilskud. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Øgede udgifter i folkeskolen resulterer i generelle stigninger i de forskellige tilskudstakster.

Så snart at finanslovsaftalen er endeligt vedtaget, og detaljerne for skolernes tilskud 2020 er tilgængelige, offentliggøres de på vores hjemmeside.