Ny publikation fra Danmarks Private Skoler og Danske Skoleelever

Demokratisk dannelse er på dagsordenen. Demokratisk dannelse er på alles læber. Men hvordan konkretiseres elevernes demokratiske dannelse i skolernes hverdag?

Foreningerne Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier og Danske Skoleelever har sammen udarbejdet en publikation målrettet de frie grundskoler. Indholdet har dog også relevans for andre skoleformer. Publikationen udfolder begrebet ”Elevernes demokratisk dannelse”.

Publikationen giver en introduktion til væsentlige begreber, der er en del af grundlaget for at forstå, hvordan elevernes demokratiske dannelse udfoldes. Den giver også en række pejlemærker for, hvordan skolen forbereder, udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse i undervisningen og i hele dens virke.

Grundlæggende værdier i vores samfund

Danmarks Private Skoler og Danske Skoleelever har et fælles ærinde med publikationen: Foreningerne opfatter forpligtende fællesskab, frihed og demokrati som grundlæggende værdier i vores samfund. Det samme er medborgerskab. For at kunne udøve medborgerskab, må man have viden om samfundet og om de grundlæggende rettigheder og forpligtelser, man har som borger. Man må samtidig have kompetencerne til at omsætte den viden til konkrete handlinger for at kunne varetage sine forpligtelser og gøre brug af sine rettigheder.

Der findes mange måder at arbejde med frihed, folkestyre, rettigheder og demokratisk dannelse på i skolen. Men målet er i sidste ende at give eleverne evnen til selvbestemmelse over egne vilkår og holdninger, medbestemmelse i udformningen af vores samfund samt evnen til at kunne sætte sig i andres sted.

Foreningen håber, at publikationen ”Elevernes demokratiske dannelse” bliver læst og brugt som en inspiration til medlemsskolernes dialog om elevernes demokratiske dannelse og som inspiration i forbindelse med beskrivelsen af, hvordan skolerne opfylder frihed- og folkestyreparagraffen .

Til skolernes dialog og inspiration

Danmarks Private Skolers medlemsskoler får tilsendt en række trykte eksemplarer af publikationen i løbet august. Publikationen kan også hentes på foreningens hjemmeside her: 

Elevernes demokratiske dannelse

Foreningen håber, at publikationen ”Elevernes demokratiske dannelse” bliver læst og brugt som en inspiration til medlemsskolernes dialog om elevernes demokratiske dannelse og som inspiration i forbindelse med beskrivelsen af, hvordan skolerne opfylder frihed- og folkestyreparagraffen .

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk
Søren Tonnesen Lodahl
Sekretariatschef

3330 7929
2961 7520
stl@privateskoler.dk