NSG bygger på stærke værdier fra den katolske jesuiterorden, der har en undervisningstradition, som går mere end 450 år tilbage. Men hvad er en jesuiterskole, og hvordan kommer værdierne frem i hverdagen?

@ Billede fra klasse på retræte // Foto: Niels Steensens Gymnasium

 Danmarks Private Skoler er en forening for private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele landet. Der er en række værdier, der går igen i disse skolers formål, hvad end de kalder sig for frie, reale eller private. Men bortset fra det, er de vidt forskellige. Foreningen ønsker at vise denne diversitet med en artikelserie af ”skoleportrætter”.

Ud til den trafikerede Jagtvej på Østerbro ligger Sankt Augustins Kirke med dens store tårn i front. I forlængelse af kirken ligger Niels Steensens Gymnasium. Både kirke og skole bygger på stærke værdier fra den katolske jesuiterorden, der har en undervisningstradition, som går mere end 450 år tilbage. 

Omringet af en masse karréer ligger Niels Steensens Gymnasium sammen med Sankt Augustins Kirke i et smørhul på Østerbro. Overfor ligger Fælledparken med dens mange boldbaner og rekreative områder. Fra Jagtvej ser man først kirken og de rødbrune klosterbygninger. Og et stykke bag; en stor etagebygning. Den har ingen udsmykning som klosterbyggeriet, men er et solidt rødstensbyggeri med store vinduespartier. Mellem de to bygninger er skolegården, som er indrammet af mur i begge ender. Der er en stor fodboldbane og en mindre basketball-bane malet med tydelige hvide streger på asfalten. Det er ikke kun gården, der binder de to bygninger sammen. Det gør værdierne også.  

Jesuiterskole

Niels Steensens Gymnasium har både en grundskoleafdeling fra 6.-10. klasse og en gymnasieafdeling. Undervisningen i begge afdelinger bygger på en særlig skoletradition, som har sin oprindelse hos den katolske jesuiterorden, der er grundlagt i 1534. Jesuiterskolerne er et globalt netværk af ca. 3.000 skoler og højere læreanstalter med samme faglige og dannelsesmæssige syn, der bygger på ”ignatiansk dannelse”, opkaldt efter jesuiterordenens stifter Ignatius af Loyola. Som en af skolens lærere fortæller: ”Skolen udspringer af en lang katolsk dannelsestradition, der samtidigt er både åben og inkluderende i forhold til nutiden”. Skolen er således heller ikke kun forbeholdt katolikker. Skolen ønsker og tiltrækker et bredt elevgrundlag.

Værdier i hverdagen

I en af 1.G-klasserne har de undervisning i engelsk. Eleverne virker glade og spændte på at tage hul på deres nye gymnasieliv. Klassen består henholdsvis af elever fra skolens egen grundskoleafdeling og fra andre skoler. På hvert bord ligger et postkort med skolens værdier i et ordtræ. Der står bl.a. ”generous”, ”loving”, ”compassionate”. Alle ordene gennemgås, og der er er en fælles samtale i klassen om, hvad hvert værdiord kan betyde. Samtalen foregår selvfølgelig på engelsk. Derefter lægger læreren op til samtale: ”Which word best describes you?”. Samtalen udvikler sig til også at handle om hvilke ord og dermed værdier, som efterstræbes. Skolen ønsker med denne form for undervisning at kombinere faglighed og dannelse i praksis. Det er skolens ønske, at eleverne vil praktisere værdierne på skolen, men også uden for skolens mure.

Knytte læring sammen med erfaring

Udover den faglige undervisning er der tre principper, som Niels Steensens Gymnasium – og jesuiterskoler generelt – lægger vægt på: 1) Vis eleverne verden, som den er, 2) få eleverne til at reflektere over det og 3) anspor til handling til gavn for andre (medmennesker). Ture ud af huset, studieture og internationale udvekslingsprogrammer er derfor en fast del af skolegangen på Niels Steensens Gymnasium. 2. G’erne har faste udvekslingsprogrammer med amerikanske jesuitergymnasier, og skolen arrangerer hvert år et velgørenhedsløb i Fælledparken. Tanken er, at eleverne skal kunne knytte læring sammen med erfaring. Hvad man lærer i f.eks. samfundsfag, historie eller religion kan få et nyt perspektiv, hvis man konfronteres med livet udenfor skolen.     

På den anden side af murene

Sang lyder fra et af lokalerne på skolen. Når man nærmer sig døren, kan man høre, at repertoiret spænder fra gospel til Disney.  Det er skolens kor. Elever i forskellige aldre og med forskellig baggrund står og øver. De skal snart hen at optræde på et plejehjem til stor glæde for hjemmets beboere.

   I et lokale lidt længere væk står en gruppe af elever rundt om bordet. I midten ligger et stort stykke papir, hvorpå der står ”Indsamling”. Gruppen er i gang med en brainstorm. Sidste år lavede nogle af skolens elever en indsamling til Røde Kors op til jul, og i år vil eleverne lave endnu en indsamling, men for hvem og hvornår skal de til at finde ud af.

   Det overordnede formål for Jesuitskolerne er at støtte eleven i at bruge sine evner til gavn for sig selv og andre. Derfor har skolerne fokus på at lære eleverne at reflektere og tage ansvar.

”Kernepunktet er det hele menneske”

Da selvvirksomhed og ansvarsovertagelse er i fokus, har elevaktiverende undervisningsformer som gruppearbejde, projektarbejde og elevoplæg en naturlig plads i undervisningen. Inspireret af jesuitternes dannelsesideal er det også en fast tradition, at alle skolens klasser kommer på retræter. I det naturskønne Nordsjælland bruger eleverne flere dage på fordybelse, samtaler, ro og fællesskab. Der er retrætemedarbejdere med, som støtter elevernes proces med at lære sig selv og de andre elever at kende. Som en lærer fra skolen fortæller: ”Fagligheden er vigtig og prioriteret her, men kernepunktet er det hele menneske. Vi skal sørge for at elevens personlige baggrund og erfaringer kommer i spil.”

FAKTABOKS:

Geografi: Østerbro, København

Stiftet: År 1950

Klassetrin: 6.-10. klasse og 1.-3. G

Antal grundskoleelever: Ca. 450

Antal gymnasieelever: Ca. 250

Kontakt

Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

  • Souschef i foreningens sekretariat
  • Ansvarlig for strategisk kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering

Rådgivning:

  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning