’Frihed’ og ’Ansvar’. Disse to begreber må nødvendigvis have en fremtrædende rolle i foreningens beretning for 2022. Stort set alt, hvad vi i foreningen i år har sat fokus på – eller er blevet tvunget til at have fokus på – handler i bund og grund om netop ’friheden’ og ’ansvaret’.

Det ville være højst usædvanligt, hvis begreberne ’Frihed’ og ’Ansvar’ ikke havde en hovedrolle i enhver beretning fra en skoleforening for frie og private skoler. Uden frihed, ingen frie og private skoler!

Det er altid en kamp at forsvare og bevare friheden. I år har vi i sandhed måttet kæmpe for nogle af de grundprincipper, som hele vores skoleform står på. Det har også været nødvendigt at forsvare skoleformen og arbejde for at modbevise påstanden om, at netop vores skoleform er ”uansvarlig” i et samfundsperspektiv. Foreningens arbejde for at sikre medlemsskolernes interesser kan af og til føles som ”brandslukning”, men også denne type af arbejde er funderet i en bevidst og stærk strategi. Den indebærer tydelige overordnede målsætninger, konkrete eksekveringsmål, veldefinerede målgrupper, klare fokusområder og spor. Den indebærer kommunikation forankret inden for en række kernebegreber samt løbende evaluering med det formål at identificere – og altid have øje for – medlemsskolernes og skoleformens hovedudfordringer.

Gennem interessevaretagelsen søger foreningen at øge legitimiteten for de frie og private skoler blandt aktører med markant indflydelse på skolernes rammevilkår og at øge kendskabet til de frie og private skoler, den frie skoletradition og det samfundsansvar, skolerne tager. Samtidig ønsker foreningen at øge foreningens politiske indflydelse og gennemslagskraft. Dette sker bl.a. ved at styrke grundlaget for, at skolerne selv bliver et aktiv i foreningens kommunikation- og interessevaretagelse. Det er vigtigt, at den enkelte skole kommunikerer om, hvad den gør, og hvorfor den gør det. Når medlemsskolerne kommunikerer om deres gode indsatser og aktiviteter, kan foreningen videreformidle denne kommunikation til en bredere målgruppe. Når foreningen deler den gode historie fra den enkelte medlemsskole, bliver den til en del af den samlede positive fortælling om alle skolerne.

To af fem kernebegreber

’Friheden’ og ’Ansvaret’ er to af fem kernebegreber, der opsummerer, hvad vi står for og kæmper for som forening. Samtidig siger disse kernebegreber noget om det fælles udgangspunkt for alle medlemsskolerne. Der er en rød tråd, der binder os sammen: Foreningen er bundet til medlemsskolerne, og medlemsskolerne er bundet til hinanden gennem det, der er grundlaget for vores eksistens – hver for sig og sammen – sammenfattet i begreberne:

Friheden

Ansvaret

Værdierne

Ambitionen

Traditionen

Vi er Danmarks Private Skoler (Danmarks private skoler). Friheden er vores grundvilkår. Uden friheden, ingen frie og private skoler. Ansvaret er vores legitimitet. Værdierne er både vores identitet og eksistensberettigelse. Vores fælles ambition er, at alle elever skal blive så dygtige og livsduelige som muligt, uanset hvilket udgangspunkt eleverne har for denne udvikling. Vores skoletradition har altid leveret – og vil fortsat levere – et betydende bidrag til det danske samfund.

Foreningens virke

Foreningen Danmarks Private Skoler har sin historiske rod i en forening stiftet i 1891. Danmarks Private Skoler er organisation for frie og private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele Danmark. Foreningen rådgiver medlemsskoler og varetager deres politiske interesser.

Foreningens virke er forankret i en tydelig målsætning, som bl.a. fremgår af formålsparagraffen i foreningens vedtægt:

”Foreningen er en skoleorganisation, hvis formål er at varetage medlemsskolernes faglige, økonomiske, juridiske og pædagogiske interesser, samt varetage skolernes overordnede politiske interesser, herunder arbejde for at sikre skolernes betydende placering i det samlede skolebillede. Foreningen skal arbejde for bevarelse af forældre og elevers ret til et frit skolevalg, uanset deres økonomiske formåen.”