Regnskab og Budget

I følgende pdf findes foreningens regnskab for 2021, som indeholder både resultatopgørelsen og balance for 2021: I følgende pdf findes bestyrelsens forslag til kontingent samt budgettet for 2023: Samlet pdf med både regnskab for 2021 og budget for 2023

Læs mere ...

De 5 kernebegreber – Den røde tråd

’Frihed’ og ’Ansvar’. Disse to begreber har måske nok en hovedrolle i dette års beretning. De er i fokus. Det er dog svært at tale om begreberne ’frihed’ og ’ansvar’ i konteksten af foreningen Danmarks Private Skoler uden også at tale om ’ambitionen’, ’traditionen’ og ’værdierne’.

Læs mere ...

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 samfundsløfter

”Vi vil altid gerne gøre det endnu bedre!”. Det er et passende slogan at knytte til medlemsskolernes kodeks for samfundsansvar og de tilhørende 7 samfundsløfter. Det er naturligt for vores skoleform at aktivere de værdier, som skaber positive fundamenter i skolen og i samfundet. Vi mener rent faktisk, at vores opgave og ansvar rækker ud over det at tilbyde kvalitetsuddannelse, og ud over det man kan betegne som skolens indre liv.

Læs mere ...

Omverdenens `fortælling´ om privatskolen

Det er vigtigt for os alle, at omverdenens fortælling om vores skoleform er positiv. Det er vigtigt, både i forhold til tilvalget af den enkelte skole, dens legitimitet og dens omdømme, og vigtigt fordi opfattelsen af vores skoleform har betydning for vores sektors eksistens, vores økonomiske vilkår og vores mulighed for at drive et værdibaseret skoletilbud.

Læs mere ...

Skolen som attraktiv arbejdsplads

Der kan ikke laves god skole, hvis der ikke er dygtige lærere, pædagoger, servicemedarbejdere, ledere osv. Det gælder både i den offentlige og i den frie og private skole. I disse år konstateres det, at vores velfærdssamfund har store problemer ift. uddannelse, ansættelse og fastholdelse af medarbejdere på stort set alle de grundlæggende velfærdsområder. Det gælder også på undervisningsområdet.

Læs mere ...

Samarbejde om `Det frie initiativ´

Det er tydeligt, at det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer. Fremskrives udviklingen, forudses helt uoverstigelige vanskeligheder i forhold til bl.a. finansiering, rekruttering og organisering. Der er, hverken penge eller personale nok til at imødekomme de stigende krav.

Læs mere ...

Skolernes økonomiske vilkår

Der har gennem de seneste år været rimelig ro omkring de økonomiske vilkår for de frie og private skoler – både for gymnasierne og grundskolerne. Spørgsmålet er, om det vil fortsætte?

Læs mere ...

Skriftlig beretning 2022 (samlet pdf)

Bestyrelsens skriftlige beretning 2022. Alle artikler samlet i én pdf-fil.

Læs mere ...

Skal staten bestemme, hvor eleverne skal gå i skole?

Vi i de frie og private skoler bliver bekymrede, hvis staten vil fratage borgere deres selvbestemmelse. Vi bliver bekymrede, hvis skoler og uddannelsesinstitutioner bliver et selvstændigt værktøj i løsningen på større samfundsmæssige udfordringer.

Læs mere ...

Åh frihed

Et af de centrale politiske mantraer for øjeblikket er ”mere frihed til folkeskolen”. Ønsket er at give frihed til folkeskoler – og øvrige institutioner, så ledelser, ansatte, forældre og elever kan indrette sig og træffe de beslutninger, som harmonerer med, hvad de finder bedst og mest hensigtsmæssigt.

Læs mere ...

Hvem beslutter, hvor langt friheden skal række?

Der sker generelt en øget regulering af de frie og private skoler, men ikke nødvendigvis som følge af egentlige politiske beslutninger. Over de seneste år har lovbemærkninger, vejledninger og tilsynspraksis haft større konsekvenser for de frie grundskolers frihed, og for forældres mulighed for at etablere og drive undervisningstilbud som alternativ til det offentliges. 

Læs mere ...

Udvalg og netværk

Suppleant til bestyrelsen:For skolernes ledelser:– Henrik Christensen, Marie Mørks Skole, Hillerød– Tine A. Kristiansen, Th. Langs Skole, SilkeborgFor skolernes bestyrelser:– Vakante Statsautoriseret revisor:– Deloitte A/S Forretningsudvalg:– Karsten Suhr (Formand)– Bo Mehl Jørgensen– Morten Willas Lund– Søren Tonnesen Lodahl Forligsnævn:– Dan Ingemann Jensen– Hans Myhrmann Fordelingssekretariatet:– Hans Myhrmann (Formand)– Karsten Suhr– Helle Brinch (Bagsværd Kostskole og…

Læs mere ...

Sekretariatet

Læs mere ...

Bestyrelsen

Bestyrelsen

Læs mere ...

Statistik 2022

I det følgende findes statistik over medlemsskolernes elevtal, skolepenge og SFO-betaling samt ansatte på skolerne: Elevtal Grundskoler 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Børnehaveklasse 5.072 4.980 4.748 4.840 4.914 5.139 1. til 9. klasse 56.006 56.077 55.706 56.349 56.007 56.326 10. klasse 2.650 2.417 2.452 2.307 2.166 2.159 Samlet elevtal 63.728 63.474 62.906 63.496 63.087…

Læs mere ...

Striden om ‘stå mål med-kravet’

Der stilles mange krav til frie og private skoler, men intet krav er vel mere grundlæggende end ’stå mål med-kravet’. Fortolkningen af dette krav har kolossal betydning for de muligheder og rammer, man som fri grundskole i Danmark har for at give en undervisning i overensstemmelse med skolens holdninger, værdier og syn på undervisningspraksis.

Læs mere ...

Frihed og Ansvar

’Frihed’ og ’Ansvar’. Disse to begreber må nødvendigvis have en fremtrædende rolle i foreningens beretning for 2022. Stort set alt, hvad vi i foreningen i år har sat fokus på – eller er blevet tvunget til at have fokus på – handler i bund og grund om netop ’friheden’ og ’ansvaret’.

Læs mere ...

Årsberetning 2022

Læs mere ...

Medlemsskoler

Navn By Oprettet Allerød Privatskole Allerød 2016 Amager Privatskole Kastrup 1977 Bagsværd Kostskole og Gymnasium Bagsværd 1908 Bernadotteskolen Hellerup 1949 Billums Privatskole Kgs. Lyngby 1946 Birkerød Privatskole Birkerød 1920 Bogø Kostskole Bogø By 1887 Bornholms Frie Idrætsskole Rønne 2004 Borup Privatskole Borup 1988 Bredballe Privatskole   Vejle 2013 Brenderup og Omegns Realskole Brenderup 1911 Børneskolen…

Læs mere ...

Årsmøde 2022

Foreningen Danmarks Private Skoler har afholdt ordinært årsmøde fredag d. 28. oktober og lørdag d. 29. oktober 2022. Årsmødet foregik på Hotel Nyborg Strand Bestyrelsens skriftlige beretning 2022 Skriftlig beretning 2022 Skriftlig beretning 2022 (samlet pdf) Bestyrelsens mundtlige beretning 2022 Læs den her Vedtægtsbestemt del af årsmødet Den formelle årsmødeindkaldelse med dagsorden for den vedtægtsbestemte…

Læs mere ...

Tal og statistik 2022

Læs mere ...

Hvem er hvem?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis ut nisl aliquet, ullamcorper ex nec, sodales nisi. Aliquam lacus lectus, lobortis vitae

Læs mere ...

Skriftlig beretning 2022

Læs artikler fra den skriftlige beretning.

Læs mere ...