Suppleant til bestyrelsen:
For skolernes ledelser:
– Henrik Christensen, Marie Mørks Skole, Hillerød
– Tine A. Kristiansen, Th. Langs Skole, Silkeborg
For skolernes bestyrelser:
– Vakante

Statsautoriseret revisor:
– Deloitte A/S

Forretningsudvalg:
– Karsten Suhr (Formand)
– Bo Mehl Jørgensen
– Morten Willas Lund
– Søren Tonnesen Lodahl

Forligsnævn:
– Dan Ingemann Jensen
– Hans Myhrmann

Fordelingssekretariatet:
– Hans Myhrmann (Formand)
– Karsten Suhr
– Helle Brinch (Bagsværd Kostskole og Gymnasium)
– Dan Ingemann Jensen

Voldgiftsret
– Karsten Suhr
– Morten Willas Lund

Referencegruppe ifm. overenskomstforhandlinger:
– Karsten Suhr
– Hans Myhrmann
– Dan Ingemann Jensen
– Bo Mehl Jørgensen

Internationalt udvalg:
– Vakant

Gymnasieudvalget:
– Otto Strange Møller (Formand)

Certificeringsudvalget:
– Simone Dalsgaard (Formand)

Den Danske Sommerskole
– Thomas Neessen (rep.)


Gymnasieinspektorer
– v. Erik J. Hansen


Selvevalueringsnetværket
– v. Simone Dalsgaard


Danish International Schools Network
– DISN Johanne Skaanes-Allo (Formand)


Kostskolerne
– v. Kostskoler.dk


Foreningen af katolske skoler
– FAKS Dan Ingemann Jensen (Formand)


Foreningen for administrativt personale
– FGA, Vibeke Kilde (Formand)


DP-seniorer
Peter Christensen-Dalsgaard (Formand)


Forening for pædagogiske afdelingsledere
– Charlotte Borup Hansen (Formand)


Foreningen for Mellemlederne VIIS
– Charlotte Toftebo Brønnum (Formand)


Talentcamp.dk
v. Anders Friis Frand-Madsen

Æresmedlemmer:
– Hans Jørgen Jørgensen
– Henning Romme
– Anders Langskov
– Peter Løgstrup
– Ebbe Forsberg
– Kurt Ernst
– Crilles Bacher