Anmeld arbejdsskade

Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade. Men den skadelidte bør selv sikre sig, at arbejdsskaden er anmeldt, da man kan risikere at få afvist skaden og dermed gå glip af en erstatning, hvis Arbejdsskadestyrelsen eller arbejdsgiverens forsikringsselskab ikke har modtaget anmeldelsen inden for 1 år.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab eller til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt.

Og lægen og tandlægen har pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt.

Den videre proces

Når forsikringsselskabet eller lægen har anmeldt skaden til Arbejdsskadestyrelsen, vil den skadelidte senest 5 dage efter få et brev med besked om, at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelsen. Samtidig vil arbejdsgiverens forsikringsselskab ofte kontakte den skadelidte efter kort tid for at få flere oplysninger.

1-årig frist for anmeldelse

Fristen for at anmelde en arbejdsulykke er et år efter, at skaden er sket.

For erhvervssygdomme er fristen et år efter, man finder ud af, at sygdommen skyldes arbejdet.

Hvis fristen på et år ikke overholdes, risikerer den skadelidte at miste retten til erstatning.

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en særlig rolle

Hvis der sker en ulykke, skal den bruges til at blive klogere på, så arbejdspladsen kan forebygge lignende ulykker.

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen.

Den skal:

 • sørge for, at årsagerne til ulykker og tilløb til ulykker bliver undersøgt
 • sørge for at få gennemført foranstaltninger, der forhindrer lignende ulykker
 • Én gang årligt skal arbejdsmiljøorganisationen udarbejde en samlet oversigt over ulykker i virksomheden

Kilde: Bekendtgørelse om systematisk arbejdsmiljøarbejde, §30

 Kilde: Videncenter for arbejdsmiljø.

Yderligere info

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskader på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside

Se bekendtgørelsen om anmelde af ulykker på Retsinformation.dk

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing