Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Arbejdsgiveren skal anmelde digitalt via EASY, som tilgås via virk.dk

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab eller til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt, hvis medarbejderen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde efter én dag (dog seneste 9 dage efter første fraværsdag) – og/eller hvis ulykker medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven  – og/eller hvis medarbejderen ikke har genoptaget arbejdet i fuldt omfang seneste på 5-ugersdagen efter ulykken.

Arbejdsgivere skal anmelde digitalt via EASY, som tilgås via virk.dk. Læs mere her

Lægen og tandlægen har også pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt.

Den videre proces
Når forsikringsselskabet eller lægen har anmeldt skaden til Arbejdsskadestyrelsen, vil den skadelidte senest 5 dage efter få et brev med besked om, at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelsen. Samtidig vil arbejdsgiverens forsikringsselskab ofte kontakte den skadelidte efter kort tid for at få flere oplysninger.

Medarbejderen kan følge sin egen sag på www.borger.dk. Her kan man også finde information om, hvilke muligheder og rettigheder den tilskadekomne har.

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en særlig rolle

Hvis der sker en ulykke, skal den bruges til at blive klogere på, hvordan arbejdspladsen kan forebygge lignende ulykker. Arbejdsmiljøorganisationen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen.

Den skal:

 • sørge for, at årsagerne til ulykker og tilløb til ulykker bliver undersøgt
 • sørge for at få gennemført foranstaltninger, der forhindrer lignende ulykker
 • én gang årligt sørge for at udarbejde en samlet oversigt over ulykker i virksomheden

Kilde: Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, kapitel 3, § 17

Sidst opdateret: 6. april 2021

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)