Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Arbejdsgiveren skal anmelde digitalt via EASY, som tilgås via virk.dk

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab eller til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt, hvis medarbejderen ikke kan udføre sit sædvanlige arbejde efter én dag (dog seneste 9 dage efter første fraværsdag) – og/eller hvis ulykker medfører ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven  – og/eller hvis medarbejderen ikke har genoptaget arbejdet i fuldt omfang seneste på 5-ugersdagen efter ulykken.

Arbejdsgivere skal anmelde digitalt via EASY, som tilgås via virk.dk. Læs mere her

Lægen og tandlægen har også pligt til at anmelde formodede erhvervssygdomme til Arbejdsskadestyrelsen så hurtigt som muligt.

Den videre proces
Når forsikringsselskabet eller lægen har anmeldt skaden til Arbejdsskadestyrelsen, vil den skadelidte senest 5 dage efter få et brev med besked om, at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelsen. Samtidig vil arbejdsgiverens forsikringsselskab ofte kontakte den skadelidte efter kort tid for at få flere oplysninger.

Medarbejderen kan følge sin egen sag på www.borger.dk. Her kan man også finde information om, hvilke muligheder og rettigheder den tilskadekomne har.

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en særlig rolle

Hvis der sker en ulykke, skal den bruges til at blive klogere på, hvordan arbejdspladsen kan forebygge lignende ulykker. Arbejdsmiljøorganisationen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen.

Den skal:

 • sørge for, at årsagerne til ulykker og tilløb til ulykker bliver undersøgt
 • sørge for at få gennemført foranstaltninger, der forhindrer lignende ulykker
 • én gang årligt sørge for at udarbejde en samlet oversigt over ulykker i virksomheden

Kilde: Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, kapitel 3, § 17

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Rådgivning:

 • Forældre- og elevsager
 • Undervisnings- og arbejdsmiljø
 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Pædagoger / SFO)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Administrativt personale)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser (Teknisk personale)
 • Datahåndtering
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Whistleblowing
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Erik Juul Hansen
Seniorkonsulent

3330 7925
ejh@privateskoler.dk

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Gymnasieskolerne

Rådgivning:

 • Opstart af nyt gymnasie
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomster (rektorer, ledere, undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager og afskedigelser gymnasier
 • Barselsregler, ferieregler
 • Undervisningsmiljø- og arbejdsmiljøregler
 • Forsikringer
 • Institutioner ved skolen. Børnehave, vuggestue og SFO
 • Prøver, eksamen og test. 10. klasse. Overgange til ungdomsuddannelser
 • Kvalitetssikring og evaluering for gymnasiale uddannelser
 • Tilsyn gymnasiale uddannelser
 • Whistleblowing