Skriv det relevante emneord i søgefeltet eller søg på emnerne ved at sætte flueben i værktøjskassens emner. Søgeresultaterne vises alfabetisk.
Værktøjskassen er målrettet skolernes ledelse, bestyrelse og administration og rummer relevante emner for de frie og private skolers virke.
Søgeresultat:

Anmeld arbejdsskade

  Anmeld arbejdsskade Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade. Men den…

Anmeld arbejdsskade

  Det er arbejdsgiverens pligt at anmelde en arbejdsskade.

Arbejdsmiljø

  Find informationer om arbejdsmiljø og samarbejdet om arbejdsmiljøet på skolen.

Arbejdsskader – ulykker og sygdom

  Arbejdsskader er sygdomme eller ulykker, der opstår på grund af arbejdet.

Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse

,

  Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse skal sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO får grundlæggende viden om arbejdsmiljø.

Hvem er hvem i arbejdsmiljøarbejdet på skolen?

  I arbejdsmiljølovgivningen skelnes der mellem arbejdsgiveren, arbejdslederen og medarbejderen.

Organisering af arbejdsmiljøarbejdet – små og store skoler

  Organisering af arbejdsmiljøarbejdet er afhængig er antallet af ansatte.

Psykisk arbejdsmiljø

  Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at forhindre sygdom, fastholde medarbejderne, øge produktiviteten – og så skaber det trivsel blandt medarbejderne.

Vold og trusler mod medarbejdere på skolen

  Ved sager om vold og trusler mod en medarbejder anbefales det at kontakte sekretariatet for rådgivning.

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

  Alle virksomheder skal holde en årlig arbejdsmiljødrøftelse.