Hvem er hvem?

I arbejdsmiljølovgivningen skelnes der mellem arbejdsgiveren, arbejdslederen og medarbejderen.

I sammenhængen en fri skole, skal denne opdeling forstås sådan, at ”arbejdsgiver” og overordnet ansvarlig er bestyrelsen.

I praksis uddelegeres meget af samarbejdet vedr. arbejdsmiljøet til skolens daglige ledelse, arbejdsgiverens pligter gælder altså også for den, der leder skolen (virksomhedslederen).

Arbejdslederen er betegnelsen for den eller de repræsentanter for ledelsen, der sidder i arbejdsmiljøorganisationen.

Arbejdsledederen udpeges af arbejdsgiveren og kan være arbejdsgiveren / virksomhedslederen selv.

Medarbejderne repræsenteres af en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Sidst opdateret: 26. marts 2021

Kontakt

Rasmus Bondo Vester
Fuldmægtig

3330 7935
2021 7879
[email protected]

Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Forældre- og elevsager
 • Elever med særlige behov
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ferieregler
 • Barselsregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Arbejdsmiljø
 • Datahåndtering
Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]

Send sikker mail til Erik. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Arbejdsmiljø
 • Barselsregler
 • Ferieregler
 • Børnehave, vuggestue og SFO
 • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Overgang til ungdomsuddannelser
 • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
 • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
 • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
 • Økonomi (gymnasiale uddannelser)