HØRINGSSVAR AFGIVET I 2017 AF DANMARKS PRIVATE SKOLER – GRUNDSKOLER OG GYMNASIER

Høring vedrørende ny prøveterminsbekendtgørelse
D. 2. februar 2017

Høring vedrørende ny bekendtgørelse om nationale test
D. 3. februar 2017

Høringssvar vedr. gymnasiebekendtgørelse og læreplaner
D. 27. marts 2017

Høringssvar vedr. bekendtgørelser om uddannelsesparathed og vejledning
D. 6. april 2017

Høringssvar vedr. beslutningsforslag om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner
D. 28. april 2017

Høringssvar vedr.: Udkast til bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for almene voksenuddannelser, erhvervsuddannelser, de gymnasiale uddannelser m. fl.
D. 24. maj 2017

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne
14. juni 2017

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol
14. juni 2017

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser
19. juni

Høringssvar vedrørende lempelse af bindinger i regelsættet om Fælles mål
8. august

Høringssvar DP høringssvar. SU-bekendtgørelsen
19. september

Høringssvar vedrørende ændring af Vejledningsloven (uddannelsesparathedsvurdering)
27. september

Høringssvar vedrørende ændring af selskabsloven og fondsbeskatningsloven (Skattefritagelse af selv-ejende institutioner m.v.)
5. oktober

Høringssvar vedr. ændring af Dagtilbudslov
13. oktober

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser
23. oktober

Høringssvar vedrørende Lov om Studievalg Danmark
3. november

Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende
10. november

DP høringssvar. Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
31. november

Høringssvar vedrørende aftalebeskrivelse om undersøgelse af udskrivninger på frie skoler
19. december

Høringssvar vedrørende bekendtgørelserne om Fælles mål for folkeskolens fag og emner m.v.
21. december