HØRINGSSVAR AFGIVET I 2019 AF DANMARKS PRIVATE SKOLER – GRUNDSKOLER OG GYMNASIER

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af Aftale om ’Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden ….’
22. januar 2019

Høring vedr. udkast til forslag om Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser m.fl. om øgede frihedsgrader, rammer for donationer og styrket tilsyn m.v.
17. februar 2019

Høringssvar vedr. Fællesmål. Valgfagene billedkunst og musik
20. maj 2019

Høringssvar over diverse bekendtgørelser; Vejledning m.v.
23. maj 2019

Høring over vejledende takstkatalog for samarbejde mellem erhvervsskoler og grundskoler om undervisning i valgfag
24. september 2019

Høring – ny udbudsmulighed. Oldtidskundskab m.v.
1. oktober 2019

Høringssvar. Cirkulærebeskrivelser om fælles dataansvar og opgaver og ansvar for STIL som databehandler for visse systemer, der stilles til rådighed på børne- og undervisningsområdet
1. oktober 2019

Høring over bekendtgørelse om måling af elevers trivsel de gymnasiale uddannelser
21. oktober

Høringssvar vedrørende ændring af lov om socialtilsyn
23. oktober

Høring vedr. elevfordeling på gymnasiale uddannelser
24. oktober

Høring over bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v.
11. november

Høring vedr. Forbud mod salg af opgavebesvarelser
4. december

Høring over udkast til forslag om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (adgangsforudsætninger og timepuljen)
10. december