HØRINGSSVAR AFGIVET AF DANMARKS PRIVATE SKOLER – GRUNDSKOLER OG GYMNASIER I 2022

Høring om Undervisningsmiljøloven. Udskydelse af solnedgangsklausul
3. januar 2022

Høring om lovændringer ifm. kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser
8. januar 2022

Høring om vejledning om stå mål med-kravet på frie grundskoler
Note til høringssvaret ”Vejledning om stå mål med-kravet på frie grundskoler” udarbejdet af Beck-Bruun
24. januar 2022

Høring om lovændringer ifm. varetagelse af opgaver af ordensmæssig karakter på kostafdelinger
7. februar 2022

Høring vedr. mulighed for at undlade erstatning af visse aflyste undervisningstimer som følge af personalefravær på grund af covid-19
24. februar

Høring vedr. fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem
3. marts 2022

Høring vedr. frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 i skoleåret 2022/23 og etablering af mulighed for fjernundervisning m.v.
22. april 2022

Høring vedr. udkast til forslag til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet fra Ukraine, og lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love (Særlige pasnings- og undervisningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine)
11. maj 2022

Høring om Ungdomsorganisationers adgang på ungdomsuddannelsesinstitutioner
20. juni 2022

Høring vedr. permanentgørelse af internationale udskolingslinjer
4. oktober 2022

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)
7. oktober 2022