Portræt af en skole: Alternativ vej til studenterhuen – Gentofte Studenterkursus

 Danmarks Private Skoler er en forening for private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele landet. Der er en række værdier, der går igen i disse skolers formål, hvad end de kalder sig for frie, reale eller private. Men bortset fra det, er de vidt forskellige. Foreningen vil vise diversiteten blandt de private skoler, og…

Læs mere ...

Ny publikation: “Fakta om private grundskoler”

Læs mere ...

Vejledning om oprettelse af vuggestue/børnehave

Danmark Private Skoler har udarbejdet en vejledning, der beskriver de forhold, der er relevante, når en fri og privat grundskole planlægger eller overvejer at etablere en vuggestue og/eller børnehave. Ved at oprette en vuggestue/børnehave får skoler mulighed for at skabe et længere sammenhængende lærings-, udviklings- og trivselsforløb for børnene. Vejledningens indhold:

Læs mere ...

Medborgerskab på skoleskemaet

Samfundet er i konstant forandring. Det formes af dem, der lever i det. Men hvad hvis de ikke er klædt ordentlig på til det? På flere privatskoler har man indført et selvstændigt ”medborgerskabsfag” for at styrke den demokratiske dannelse. En af dem er Sct. Ibs Skole i Horsens.

Læs mere ...

Portræt af en skole: Bag den grønne port på Kolding Realskole

 Danmarks Private Skoler er en forening private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordel over hele landet. Der er en række værdier, der går igen i disse skolers formål, hvad end de kalder sig for fri-, real- eller private. Men bortset fra det, er de vidt forskellige. Foreningen vil gerne vise diversiteten blandt de private skoler. Det…

Læs mere ...

Portræt af en skole: Bornholms Frie Idrætsskole er fællesskab og bevægelse

 Danmarks Private Skoler er en forening private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordel over hele landet. Der er en række værdier, der går igen i disse skolers formål, hvad end de kalder sig for fri-, real- eller private. Men bortset fra det, er de vidt forskellige. Foreningen vil gerne vise diversiteten blandt de private skoler. Det…

Læs mere ...

Den ny ferielovs betydning for lærernes arbejdstid

(!)Nyhed udsendt første gang  21.02.19. Opdateret 04.03.19 på baggrund af Moderniseringsstyrelsens vejledning af marts 2019. Ændringerne består i, at der i overgangsperioden alene kan afholdes ferie i hele dage, hvorfor der kun kan afholdes 16 dage i sommeren 2020. Ændringerne er indarbejdet i nedenstående nyhed. På baggrund af den nye ferielov vil der i sommeren…

Læs mere ...

Unikt samarbejde om ordblinde elever

Et nyt stort projekt, der skal sikre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelserne for ordblinde elever, er sat i gang i Randers. Privatskolen, Randers Realskole, står bag.

Læs mere ...

Hvad mister vi, hvis den bredt funderede 10. klasse forsvinder?

Flere unge skal vælge erhvervsuddannelser. For at nå det mål ønsker regeringen og partierne bag EUD-aftalen, at 10. klasse fremover skal være en indgang til erhvervsuddannelserne. Men hvad med de elever, der ønsker at gå en anden uddannelsesvej, og som har gavn af det ekstra skoleår? Det er en anerkendt problemstilling, at der er for…

Læs mere ...

DM i Fagene: De stolte nørder

Der er mange frie og private skoler repræsenteret i DM i Fagene. Centralt for konkurrencerne til DM i Fagene er den casebaserede tilgang, hvor det anvendelsesorienterede er i fokus. Sigtet er, at DM i Fagene skal styrke deltagernes evne til at koble skolens fag med omverdenen og videreuddannelse samt det fremtidige arbejdsmarked.

Læs mere ...

Fakta: Karakteristika for de private skoler

Hvad sker der, hvis man undersøger privatskolerne generelt og lokalt på en række parametre? Vil man se nogle særlige mønstre, når man ser på skolernes geografi, elevsammensætning og faglige løfteevne generelt, og vil man se nogle mønstre, når man sammenligner privatskolerne med deres socialt og geografisk sammenlignelige nabofolkeskoler? Grundskolen i Danmark er udgangspunkt for megen…

Læs mere ...

Elever gør en forskel: Design for Change

Skorpeskolen, en privatskole ved Helsingør, var den første skole i Danmark til at tage ”Design for Change” (DFC) til sig. DFC er et verdensomspændende undervisningsprogram. Gennem en proces på fire simple trin skal elever udvikle idéer og udføre projekter, der gør en forskel.

Læs mere ...