Ny ferielov – Varsling af ferie i sommeren 2020

Hvilke medarbejdere skal have et varslingsbrev? Der er for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ikke overenskomstvarslet ferie i sommeren 2020, hvorfor skolen konkret skal varsle ferie. Det er derfor vigtigt, at alt skolens grundskolepersonale varsles ferie ved brug af nedenstående varslingsskabelon. Dette skal ske seneste 3 måneder før feriens afholdelse, dvs. med udgangen af marts 2020….

Læs mere ...

Julevideo med foreningens formand Karsten Suhr

Julen og det nye år nærmer sig. I den anledning fortæller formanden for foreningen “Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier”, Karsten Suhr, om sine tanker, håb og ønsker for de frie og private skoler i denne video. Tryk på billedet for at se videoen.

Læs mere ...

Husk: Søg refusion for feriepenge til indefrysning, når skolen søger refusion for fleksjobansatte

Det er vigtigt, at skolen allerede i den nuværende refusionsansøgning også søger om refusion for de feriepenge, som skal indefryses. Dette gælder i hele perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Der skal altså søges om refusion, selvom skolen ikke samtidig afholder den reelle udgift til ”Lønmodtagernes feriefond”. Refusionsansøgning Af fleksbarsel.dk fremgår det, at…

Læs mere ...

Politisk aftale om Finansloven 2020

Regeringen, dens støttepartier samt Alternativet indgik mandag aften en politisk aftale om Finansloven 2020. Aftalen skal endeligt vedtages af Folketinget. Dette forventes sket inden jul. Private gymnasiale uddannelser Omprioriteringsbidraget, der har medvirket til en vedvarende årlig reduktion på 2% af bl.a. de private gymnasiale uddannelsers takster, fjernes. Afskaffelsen af omprioriteringsbidraget betyder, at der for 2020…

Læs mere ...

Hvordan er skolens socioøkonomiske profil?

Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar? Denne artikel er et udpluk fra foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers inspirationsguide: ”Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?” Foreningen ønsker at inspirere til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen laver med det underlæggende formål at handle til gavn for samfundet. Hvordan…

Læs mere ...

Ny praksis om offentliggørelse af billeder

Datatilsynet har ændret praksis om offentliggørelse af billeder. Reglerne for offentliggørelse af billeder gælder for skolers vedkommende i relation til billeder af alle dens aktører, altså både ansatte, elever, forældre og eventuelle gæster. Der skelnes med den nye praksis ikke længere mellem portræt- og situationsbilleder. Ved hvert billede skal der i stedet være en konkret…

Læs mere ...

Årsberetning 2019

Foreningens årsberetning 2019 er udsendt til alle medlemsskoler.Årsberetningen fortæller om nogle af de mange temaer og problematikker, der har optaget foreningen i det forgangne år. Årsberetningen kan også findes og læses her – Årsberetning 2019. ÅRSBERETNING 2019   Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl og Simone Dalsgaard Layout: Christina Bruun Olsson Foto: Ebbe Forup Fotografi

Læs mere ...

Vejledning til beskyttelse af persondata – nu i version 2.0

Læs mere ...

Ny ferielov: Indefrysningsperioden

Optjening af ferie i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 Som følge af overgangen til den nye ferielov, bliver ferie optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 indefrosset. Det er for at hindre, at medarbejderne har ti ugers betalt ferie i det første år med samtidighedsferie. Feriepengene…

Læs mere ...

Til dialog og inspiration: “Elevernes demokratiske dannelse”

Til skolernes dialog og inspiration Danmarks Private Skolers medlemsskoler får tilsendt en række trykte eksemplarer af publikationen i løbet august. Publikationen kan også hentes på foreningens hjemmeside her:  Elevernes demokratiske dannelse Foreningen håber, at publikationen ”Elevernes demokratiske dannelse” bliver læst og brugt som en inspiration til medlemsskolernes dialog om elevernes demokratiske dannelse og som inspiration i…

Læs mere ...

SPS gælder nu også for de private gymnasiale uddannelser

Læs mere ...

Vejledning om oprettelse af vuggestue/børnehave

Danmark Private Skoler har udarbejdet en vejledning, der beskriver de forhold, der er relevante, når en fri og privat grundskole planlægger eller overvejer at etablere en vuggestue og/eller børnehave. Ved at oprette en vuggestue/børnehave får skoler mulighed for at skabe et længere sammenhængende lærings-, udviklings- og trivselsforløb for børnene. Vejledningens indhold:

Læs mere ...