#FPnyt nr. 7 – om politisk aftale om håndtering af prøver

Politisk aftale Der er den 5. februar 2021 indgået politisk aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer hermed om, hvordan den politiske aftale har betydning for folkeskolens prøver i prøveterminen maj-juni 2021. Indholdet i den politiske aftale vil blive udmøntet nærmere ved en bekendtgørelse.   Prøver der…

Læs mere ...

Finalen i DM i Fagene 2021

I dag afholdes landsmesterskabet i DM i Fagene. Det er femte år i træk, at DM i Fagene afholder Danmarks største konkurrence i skolens fag. Det er første gang, at det foregår digitalt, men det har skabt nye muligheder for både finanslister og klassekammerater. Tusindvis af skoleelever var i løbet af efteråret med i DM…

Læs mere ...

Statsligt overenskomstforlig

Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster. Der er desuden indgået en arbejdstidsaftale for gymnasielærerne, ligesom der blev indgået en arbejdstidsaftale for lærerne i grundskolerne i begyndelsen af januar. Hovedforlig (CFU) Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster for perioden april 2021 til…

Læs mere ...

Offentliggjort | Endelig reguleringsprocent pr. 1. februar 2021

Løntabeller kan ses her.

Læs mere ...

Aktuel coronarådgivning | De pt. hyppigst besvarede spørgsmål

Der er løbende mange corona-relaterede spørgsmål til foreningens rådgivere. Her har vi samlet svarene på nogle af de spørgsmål, vi hyppigt bliver mødt med i øjeblikket. Genåbningen af skolerne for eleverne for 0. – 4. klasse er et selvstændigt område. I artiklen kan du finde svar på disse spørgsmål: Må vi afholde generalforsamling og forældrekredsmøde? Hvilke…

Læs mere ...

Midlertidigt tillæg til aftale med Copydan Tekst og Node for de gymnasiale uddannelser

Rettighedshaverne bag Copydan Tekst & Node anerkender undervisningsinstitutionernes behov for yderligere mulighed for digital kopiering som følge af nedlukningen. I tillæg til de eksisterende aftaler om kopiering til undervisningsbrug giver Copydan Tekst & Node udvidede muligheder til de gymnasiale uddannelser. De rettighedshavere, Copydan Tekst & Node repræsenterer, har bl.a. godkendt, at der f.eks. må kopieres…

Læs mere ...

Politisk aftale: Styrket vejledning ifm. valg af ungdomsuddannelse

Der er frist for ansøgning til ungdomsuddannelserne 1. marts. På grund af nedlukningen og COVID-19 har de unge i grundskolen ikke haft samme betingelser for at opnå kendskab til uddannelserne. Nu skal der gøres en ekstra indsats. Der er bred politisk enighed om, at der skal gøres en ekstra indsats for at støtte unge og…

Læs mere ...

De 7 samfundsløfter: Ekstern lanceringsplan gennemført med succes

Læs mere ...

Ændret lønregulering pr. 1. februar 2021

Danmarks Statistik har meddelt, at der er sket fejl i opgørelsen af de lønstatistikker, der ligger til grund for beregning af lønregulering pr. 1. februar 2021. Overenskomstens parter (Centralorganisationernes Fællesudvalg og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) har derfor aftalt, at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 midlertidigt suspenderes, således at reguleringsprocent pr. 1. april 2020 på 10,3236 fastholdes,…

Læs mere ...

#FPnyt nr. 6 om gennemtjek af tilmeldingstal, prøveudtræk, øveprøver og prøvevejledninger

Gennemtjek tilmeldingstal på ordrebekræftelse Det er vigtigt, at skolen er opmærksom på at tjekke antallet af tilmeldte elever på den ordrebekræftelse, som skolen har modtaget i januar. Styrelsen bruger de tal, som skolerne indberetter, til at planlægge antallet af skriftlige censorer. Hvis skolerne tilmelder for mange elever, kommer vi til at rekruttere flere censorer end…

Læs mere ...

Ny løntabel gældende til 31. marts 2021

Læs mere ...

Delaftale for OK21 om arbejdstid for lærere på frie og private grundskoler

Lærernes Centralorganisation og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet er blevet enige om en delaftale ifm. OK21 om arbejdstid, der bl.a. omfatter lærere og børnehaveklasseledere ved frie og private grundskoler. Den nye aftale skal dog først endeligt godkendes som en del af forårets overenskomst (OK21). Det vil sige, at aftalen ikke er gældende. Delaftalen om arbejdstid indeholder…

Læs mere ...