COVID-19 | Nye bekendtgørelser. Nødundervisning og dimensionering i dagtilbud

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt tre nye bekendtgørelser i relation til COVID-19*, bl.a. en ny bekendtgørelse om regler vedr. nødundervisning i skoler samt muligheden for midlertidig dimensionering i dagtilbud. Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (retsinformation.dk). Den nye bekendtgørelse træder i…

Læs mere ...

#FPnyt nr. 1 om semesterprøver, årsplan, praktisk/musiske fag, prøveansvarlig og indsigt i bedømmeres notater

Tilmelding og booking til semesterprøver Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 23. oktober 2020.Styrelsen sender ultimo august 2020 en mail…

Læs mere ...

Inden slut august: Anderledes ferieplacering af efterårsferie for lærerne skal varsles

ØNSKER SKOLEN AT PLACERE EFTERÅRSFERIEN ANDERLEDES, END DET FREMGÅR I ORGANISATIONSAFTALEN FOR LÆRERE OG BØRNEHAVEKLASSELEDERE, SKAL SKOLEN VARSLE DET INDEN UDGANGEN AF AUGUST.  Pr. 1 august 2020 trådte ændringerne for feriens placering i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i kraft. Ændringerne er de samme som vi tidligere har gjort opmærksom på – se nyhed her. Dette er derfor blot…

Læs mere ...

COVID-19 | Krav om mundbind i den kollektive trafik

Et krav brug af mundbind i den kollektive trafik kommer til at gælde fra lørdag 22. august på alle tider af døgnet. Dog vil visse persongrupper være undtaget, bl.a. børn under 12 år. På baggrund af det stigende smittetryk anbefaler Sundhedsstyrelsen nu brug af mundbind i den kollektive trafik i hele landet på alle tidspunkter…

Læs mere ...

Påmindelse om varsling af anderledes ferieplacering for lærerne

Ønsker skolen at placere efterårsferien anderledes, end det fremgår i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, skal skolen varsle det inden udgangen af august.  Pr. 1 august 2020 trådte ændringerne for feriens placering i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i kraft. Ændringerne er de samme som vi tidligere har gjort opmærksom på – se nyhed her….

Læs mere ...

Ret til løn under fravær pga. øget risiko ved smitte med covid-19

Der er mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og de faglige organisationer indgået aftale om, at medarbejdere, der er fritaget for arbejde, fordi de eller en nær pårørende er i øget risiko ved smitte med covid-19, er berettiget til løn svarende til løn under sygdom i fraværsperioden. Det forudsættes, at skolen har adgang til sygedagpengerefusion i perioden,…

Læs mere ...

Gratis undervisningsmateriale og undervisningsforløb ifm. besøg ved DM i Skills

UU-centrene i Trekantområdet er gået sammen om at lave materialer og et undervisningsforløb til udskolingsklasser, der besøger DM i Skills 2021. DM i Skills afholdes i Messe C i Fredericia d. 4.-6. februar 2021.Formålet med materialet er at forberede eleverne til at få et meningsgivende besøg til DM i Skills. Initiativtagerne bag afholder masterclasses for…

Læs mere ...

Fra BUVM | Nye gymnasiale læreplaner

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nyheden om ”Nye gymnasiale læreplaner”. De nye og reviderede læreplaner omfatter: Almen sprogforståelse (stx og hhx) Samfundsfag C (stx) Samfundsfag B (hf) Biologi B (hf) o Spansk fortsættersprog B og A (stx og hhx) De nye læreplaner har været i høring og er nu tilgængelige på ministeriets hjemmeside. Det samme…

Læs mere ...

Deltag i Danmarks største konkurrence i skolens fag

Deltag i DM i Fagene 2020. Det kræver ikke tilmelding at deltage i den indledende runde fra 31/8 til 11/12. Fra den indledende runde er det muligt at kvalificere sig til landsmesterskaberne i februar 2021. DM i Fagene er en landsdækkende konkurrence for 7., 8. og 9. årgang. Formålet med DM i Fagene er at…

Læs mere ...

UNICEF-undersøgelse: Børn og unge ønsker at bidrage

Resultaterne fra UNICEF Danmarks undersøgelse af børn og unges oplevelser i forbindelse med nedlukningen af samfundet under corona-pandemien er offentliggjort. Den viser bl.a., at børn og unge ønsker at tage samfundsansvar. I slutningen af april gjorde foreningen opmærksom på og opfordrede til deltagelse i en undersøgelse fra UNICEF Danmark. Undersøgelsen henvendte sig til at alle…

Læs mere ...

Deltag i fyraftens-webinar for bestyrelsen og ledelsen

Danmarks Private Skoler inviterer bestyrelser og ledelser ved medlemsskolerne til webinar om ”bestyrelsens og ledelsens arbejde og samarbejde”. Danmarks Private Skoler afholder webinar for bestyrelser og ledelser ved grundskoler og gymnasiale uddannelser. Det foregår henholdsvis: Torsdag d. 24. september 2020 Tirsdag d. 6. oktober 2020 Begge dage i tidsrummet kl. 17:00 til 19:30 Her vil…

Læs mere ...

Spændende undervisningsmaterialer fra UNICEF

Gennem film, kreative opgaver, workshops og digitale spil kan eleverne i 1.-5. klasse lære om det østafrikanske land Etiopien. I år samarbejder Danida og DR med UNICEF Danmark om årets undervisningsmaterialer og indsats ifm. med Børnenes U-landskalender. Årets elevbog handler om mod og styrke, når klimaforandringerne truer Halimas familie. Lærervejledningen har forløb til 1.-5. klasse,…

Læs mere ...