Gratis undervisningsmateriale og undervisningsforløb ifm. besøg ved DM i Skills

UU-centrene i Trekantområdet er gået sammen om at lave materialer og et undervisningsforløb til udskolingsklasser, der besøger DM i Skills 2021. DM i Skills afholdes i Messe C i Fredericia d. 4.-6. februar 2021.Formålet med materialet er at forberede eleverne til at få et meningsgivende besøg til DM i Skills. Initiativtagerne bag afholder masterclasses for…

Læs mere ...

Fra BUVM | Nye gymnasiale læreplaner

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt nyheden om ”Nye gymnasiale læreplaner”. De nye og reviderede læreplaner omfatter: Almen sprogforståelse (stx og hhx) Samfundsfag C (stx) Samfundsfag B (hf) Biologi B (hf) o Spansk fortsættersprog B og A (stx og hhx) De nye læreplaner har været i høring og er nu tilgængelige på ministeriets hjemmeside. Det samme…

Læs mere ...

Deltag i Danmarks største konkurrence i skolens fag

Deltag i DM i Fagene 2020. Det kræver ikke tilmelding at deltage i den indledende runde fra 31/8 til 11/12. Fra den indledende runde er det muligt at kvalificere sig til landsmesterskaberne i februar 2021. DM i Fagene er en landsdækkende konkurrence for 7., 8. og 9. årgang. Formålet med DM i Fagene er at…

Læs mere ...

UNICEF-undersøgelse: Børn og unge ønsker at bidrage

Resultaterne fra UNICEF Danmarks undersøgelse af børn og unges oplevelser i forbindelse med nedlukningen af samfundet under corona-pandemien er offentliggjort. Den viser bl.a., at børn og unge ønsker at tage samfundsansvar. I slutningen af april gjorde foreningen opmærksom på og opfordrede til deltagelse i en undersøgelse fra UNICEF Danmark. Undersøgelsen henvendte sig til at alle…

Læs mere ...

Deltag i fyraftens-webinar for bestyrelsen og ledelsen

Danmarks Private Skoler inviterer bestyrelser og ledelser ved medlemsskolerne til webinar om ”bestyrelsens og ledelsens arbejde og samarbejde”. Danmarks Private Skoler afholder webinar for bestyrelser og ledelser ved grundskoler og gymnasiale uddannelser. Det foregår henholdsvis: Torsdag d. 24. september 2020 Tirsdag d. 6. oktober 2020 Begge dage i tidsrummet kl. 17:00 til 19:30 Her vil…

Læs mere ...

Spændende undervisningsmaterialer fra UNICEF

Gennem film, kreative opgaver, workshops og digitale spil kan eleverne i 1.-5. klasse lære om det østafrikanske land Etiopien. I år samarbejder Danida og DR med UNICEF Danmark om årets undervisningsmaterialer og indsats ifm. med Børnenes U-landskalender. Årets elevbog handler om mod og styrke, når klimaforandringerne truer Halimas familie. Lærervejledningen har forløb til 1.-5. klasse,…

Læs mere ...

Overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere

I samarbejde med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Ledere har Danmarks Private Skoler sammenfattet en overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Håndbogen samskriver de cirkulærer, der ligger til grund for ansættelsesvilkårene for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskolen, hvilket tilsammen udgør den gældende overenskomst. Håndbogen indeholder link til øvrige relevante bestemmelser. Da håndbogen…

Læs mere ...

Supplerende arbejdsmiljøkurser: Sådan forebygger I mobning

Omkring hver tiende lærer har oplevet at blive mobbet, og hver fjerde har været vidne til, at en kollega er blevet mobbet. Det viser tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Lærere oplever mobning og anden krænkende adfærd fra kolleger, ledere og andre på og omkring skolen. Det er en udfordring, som både ledelse og…

Læs mere ...

Feriens placering i ny organisationsaftale for lærerne

 NYHEDER OG ORIENTERINGER: Ny ferielov – Husk at varsle ferie i sommeren Varsling af ferie i 2020. Skabelon til udarbejdelse af varslingsbrev Særlig feriegodtgørelse i indefrysningsperioden Refusion for feriepenge (fleksjobbere) – ver. 1 Indefrysning Arbejdstid for lærerne i overgangsperioden Se alt om ferieregler her I den nye overenskomst for lærerne er der bl.a. en ny…

Læs mere ...

Ny ferielov: Husk at varsle ferie i sommeren 2020

Dette er en påmindelse til skolerne om, at ferien for alt skolens grundskolepersonale samt gymnasielærerne i sommeren 2020 formelt skal varsles inden udgangen af marts måned. Det anbefales dog at varsle ferien, så snart planlægningen er på plads. På baggrund af den forkortede ferieoptjeningsperiode fra den 1. januar 2019 til 31. august 2019 vil antallet…

Læs mere ...

Hvordan er skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet?

HVORDAN KAN VI TALE OM SKOLENS SAMFUNDSANSVAR? Denne artikel er et udpluk fra foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasiers inspirationsguide: ”Hvordan kan vi tale om skolens samfundsansvar?” Foreningen ønsker at inspirere til den lokale dialog om de tiltag og aktiviteter, skolen laver med det underlæggende formål at handle til gavn for samfundet. Hent hele…

Læs mere ...

Orientering om mulighed for at udbyde erhvervsuddannelsers grundforløb på gymnasier m.v.

Med virkning fra 1. januar 2020 kan offentlige og private gymnasier samt VUC’er i særlige tilfælde og for en tidsbegrænset periode godkendes til udbud af erhvervsuddannelsernes grundforløb. I april 2019 indgik en række partier ”Aftale om øget udbud af erhvervsrettede uddannelser i hele Danmark og henvisningstaxameter”. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal bringe de erhvervsrettede…

Læs mere ...