Overenskomstresultat for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Der foreligger nu et resultat fra forhandlingerne om organisationsaftaler for henholdsvis ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Ledere Der er ikke i forbindelse med forhandlingerne foretaget ændringer i organisationsaftalen for ledere. Om dette siger Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler: »Vi er ikke tilfredse med, at der for ledere ved frie grundskoler ikke…

Læs mere ...

Husk varsling af anderledes ferieplacering for kombinationsansatte

Dette er en påmindelse til skolerne om, at anderledes placering af ferie i juli og august 2021 for kombinationsansatte på BUPL-overenskomsten skal varsles inden udgangen af marts. Den 1. januar 2021 trådte den nye feriebestemmelse i BUPL-overenskomsten 2018-2021 i kraft. Feriebestemmelsen gælder for kombinationsansatte på skoler, der har tiltrådt overenskomsten. Feriebestemmelsen er den samme, som…

Læs mere ...

Midlertidig ordning med frit valg af AppWriter og CD-ORD under SPS-ordningen

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har fået mulighed for at etablere en midlertidig ordning med frit valg af kompenserende software for ordblinde SPS-modtagere.  Den midlertidige ordning giver alle nye ordblinde SPS-modtagere mulighed for at vælge, om de ønsker AppWriter eller CD-ORD. AppWriter og CD-ORD er de to mest anvendte programmer for ordblinde elever på…

Læs mere ...

Nyt om folkeskolens prøver (nr. 8)

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt #FPnyt nr. 8, der handler om corona-spørgsmål, censur, manglende censorer, ny bekendtgørelse og øveprøver. Du kan downloade nyhedsbrevet her eller læse brevets indhold herunder. Mundtlige eksamensspørgsmål Det fremgår af den politiske aftale, at der gives mulighed for lokalt at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som…

Læs mere ...

Tilsyn i en corona-tid

I det seneste år har det været vanskeligt for skoler og tilsynsførende at aftale fysiske tilsynsbesøg. I øjeblikket frarådes det. Den tilsynsførendes øvrige forpligtelser i relation til dataindsamling kan dog ske på andre måder, og nogle tilsynsførende har valgt at supplere deres tilsynsaktiviteter ved at kigge med i den virtuelle undervisning. I snart et år…

Læs mere ...

Tilbud fra Naturvejledning Danmark: Krible Krable-projekt 2021

Målet med Krible Krable-projektet er at inspirere pædagoger og lærere i dagtilbud og op til 3. klasse til at tage med børnene på små ekspeditioner i naturen. Årets tema i Naturvejledning Danmarks Krible Krable univers er forskellighed. Håbet er, at inspirationsmaterialer og aktiviteter kan så et frø hos de yngste skoleelever og børn i dagtilbud,…

Læs mere ...

#FPnyt nr. 7 – om politisk aftale om håndtering af prøver

Politisk aftale Der er den 5. februar 2021 indgået politisk aftale om håndtering af prøver i 1. halvår 2021. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer hermed om, hvordan den politiske aftale har betydning for folkeskolens prøver i prøveterminen maj-juni 2021. Indholdet i den politiske aftale vil blive udmøntet nærmere ved en bekendtgørelse.   Prøver der…

Læs mere ...

Finalen i DM i Fagene 2021

I dag afholdes landsmesterskabet i DM i Fagene. Det er femte år i træk, at DM i Fagene afholder Danmarks største konkurrence i skolens fag. Det er første gang, at det foregår digitalt, men det har skabt nye muligheder for både finanslister og klassekammerater. Tusindvis af skoleelever var i løbet af efteråret med i DM…

Læs mere ...

Statsligt overenskomstforlig

Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster. Der er desuden indgået en arbejdstidsaftale for gymnasielærerne, ligesom der blev indgået en arbejdstidsaftale for lærerne i grundskolerne i begyndelsen af januar. Hovedforlig (CFU) Staten og de faglige organisationer har indgået hovedforlig (CFU) for de statslige overenskomster for perioden april 2021 til…

Læs mere ...

Offentliggjort | Endelig reguleringsprocent pr. 1. februar 2021

Den endelige reguleringsprocent er offentliggjort Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har nu offentliggjort den endelige reguleringsprocent, som er gældende fra 1. februar 2021. Reguleringsprocenten er fastsat til 10,2211, hvilket medfører et mindre fald fra den tidligere 10,3236. Dette betyder et lille fald i lønnen hos de medarbejdere, der er omfattet af statens reguleringsprocent. Det gælder for de fleste…

Læs mere ...

Aktuel coronarådgivning | De pt. hyppigst besvarede spørgsmål

Der er løbende mange corona-relaterede spørgsmål til foreningens rådgivere. Her har vi samlet svarene på nogle af de spørgsmål, vi hyppigt bliver mødt med i øjeblikket. Genåbningen af skolerne for eleverne for 0. – 4. klasse er et selvstændigt område. I artiklen kan du finde svar på disse spørgsmål: Må vi afholde generalforsamling og forældrekredsmøde? Hvilke…

Læs mere ...

Aflysning af forårets kurser + nye datoer

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har planlagt flere kurser og konferencer i foråret. Grundet den nuværende situation med Corona-pandemien, mener vi ikke. at vi kan gennemføre arrangementerne på en tilfredsstillende måde, og foreningen har derfor valgt at aflyse dem. Der drejer sig om: Ledelseskonferencen i marts Seminar fra bestyrelsesformænd og -næstformænd i marts…

Læs mere ...