Referat | Årsmøde 2020

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier havde årsmøde d. 24. oktober 2020 på Nyborg Strand. Referatet fra årsmødet 2020 kan læses her.

Læs mere ...

Tilbud om Naturfagsweekend for udskolingselever

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) tilbyder udskolingselever at komme på Naturfagsweekend. UNF Naturfagsweekend er en weekendcamp for udskolingselever (7. til 10. klasse), der har til formål at give deltagerne stærkere kendskab til STEM-fagene og samtidig give mulighed for at møde andre med interesse for naturfagene. På campen er der fem faglige forløb: Matematik, fysik, datalogi, kemi…

Læs mere ...

#FPnyt nr. 4 om tilmelding og booking, ny bekendtgørelse, elevfolder, censortildeling, vejledning og webinar om særlige prøvevilkår

Husk at booke elever til semesterprøver Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige semesterprøver i december 2020. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start.   Kontrollér censortildeling ved skriftlige semesterprøver Skoler, der afholder semesterprøver i december 2019, har den 4. november 2019 modtaget en…

Læs mere ...

Nyt om de gymnasiale uddannelser #2

Indhold 1. Opdateret og nyt materiale på EMU 2. Nye og reviderede læreplaner er udstedt 3. FIP-kurser skoleåret 20/21 4. FIP-kurser for eux og nyt virtuelt koncept 5. FIP (stx/hf) i historie afprøver alternativ kursusmodel 6. Ny folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS) 7. Temadage og SIP-konferencer 8. Det risikobaserede…

Læs mere ...

COVID-19 | Nye restriktioner på børne- og undervisningsområdet

På grund af den stigende smittespredning med Covid-19, er der indført en række nye tiltag. Dette gør sig også gældende på børne- og undervisningsområdet:   Mundbind på ungdomsuddannelser Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager…

Læs mere ...

Mundtlig beretning 2020

Formand Karsten Suhr af afgivet bestyrelsens mundtlige beretning ved foreningens åsmøde 2020. Læs beretningen her:

Læs mere ...

#FPnyt nr. 3 om øveprøver, forsøg i naturfag, materialeplatformen og fritagelse for undervisning

Øveprøver januar 2021 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring afvikler øveprøver igen i skoleåret 2020/2021. Tidspunktet for øveprøverne bliver 11.-15. januar 2021 (uge 2) og 18.-22. januar 2021 (uge 3). I begge uger har alle skoler mulighed for at afvikle alle prøver alle dage. Det vil sige, at det er…

Læs mere ...

Digitale landsmesterskaber i DM i Fagene

DM i Fagene har besluttet, at landmesterskaberne i februar afvikles online. Almindeligvis afholdes landsmesterskaberne i DM i Fagene som et stort fysisk arrangement på Dokk1 i Aarhus. Finalisterne til årets DM i Fagene kommer i stedet til at konkurrere i et digitalt event. Beslutningen er truffet allerede nu for at sikre de bedste omstændigheder for…

Læs mere ...

Årsberetning 2020

Foreningens årsberetning 2020 er udsendt til alle medlemskoler. Årsberetningen fortæller om nogle af de mange temaer og problematikker, der har optaget foreningen i det forgangne år. Downloads Årsberetningen 2020 ÅRSBERETNING 2020 Redaktion: Karsten Suhr, Søren T. Lodahl og Simone Dalsgaard Layout: Christina Bruun Olsson Foto: Søren T. Lodahl, Simone Dalsgaard og Ebbe Forup ÅRSMØDE 2020…

Læs mere ...

COVID-19 | Aflysning af sociale arrangementer: Anbefalingen gælder foreløbig til 2. januar

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at bl.a. dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud (SFO og klub mv.) og ungdomsuddannelser aflyser sociale arrangementer. Anbefalingen er foreløbig gældende til den 2. januar 2021.  Sociale arrangementer kan for eksempel være klassefester og skolefester, der primært har et socialt formål. Anbefalingen gælder sociale arrangementer, som både afholdes på og uden for dagtilbuddets/skolens/institutionens matrikel. Anbefalingen indebærer også…

Læs mere ...

Ny folder fra STUK | Inspiration til ungdomsuddannelsernes arbejde med specialpædagogisk støtte

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet en folder til ledere på ungdomsuddannelserne om arbejdet med specialpædagogisk støtte (SPS). SPS skal sikre, at elever kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om de har en funktionsnedsættelse (f.eks. ordblindhed, angst, ADHD). Formålet med folderen er at give ledere inspiration til, hvordan de kan skabe bedre…

Læs mere ...

Ny vejledning om den skærpede underretningspligt

Børne- og Undervisningsministeriet har lavet en ny vejledning om den skærpede underretningspligt målrettet frie og private skoler. Vejledningen beskriver bl.a., hvordan man henvender sig til kommunen, hvad kommunen foretager sig, og hvilke tilbagemeldinger man kan forvente fra kommunen. Vejledningen beskriver også muligheden for underretning til Ankestyrelsen. Derudover giver vejledningen en række eksempler på situationer og tegn,…

Læs mere ...