Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: Til institutionens leder Vi har herunder samlet en række informationer om afholdelsen af prøverne i vinterterminen 2023/2024. Information om prøver og eksamenInformation om prøver og eksamen er samlet på ministeriets side om prøver og eksamen.    Mundtlige prøverOpgaver og materialer skal sendes til censor mindst fem hverdage før…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens leder Det er stadig muligt at tilmelde sig de to forsøg med den skriftlige prøve i spansk begyndersprog A på stx, som styrelsen udbyder ved sommerens prøver 2024. Se vedhæftede brev for information om forsøgene og tilmelding. Flere institutioner har spurgt, hvordan ”værktøjskassen” fra forsøg…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Til institutionens ledere og eksamensplanlæggere Det er nu muligt at hente den mundtlige censur til vinterens mundtlige prøver i XPRS.  Styrelsen vil i denne forbindelse gøre opmærksom på, at såfremt en institution afmelder en censor tildelt af XPRS, så skal institutionen som det klare udgangspunkt selv stille…

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Nyt fra Kontor for Prøver, Eksamen og Test (gældende for det gymnasiale område)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har meddelt følgende: “Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager en række ændringer i forhold til henvendelser til styrelsen.  Det betyder bl.a., at vi går nu i luften med vores kontaktcenter i Kontor for Prøver, Eksamen og Test. Fremadrettet skal alle henvendelser til kontoret ske på telefon 33925500 og åbningstiderne finder…

End of content

End of content