Ny løntabel gældende fra 1. april 2022 til og med 31. juli 2022

Ny løntabel gældende fra 1. april 2022 til og med 31. juli 2022

En ny løntabel gældende fra 1. april til 31. juli er offentliggjort.  I løntabellen er reguleringsprocenten opdateret til 13,4104. Herudover træder der pr. 1. april 2022 en række overenskomstændringer i kraft som medfører ændringer i løntabellen.  Find løntabellen her En uddybning af ændringerne kan ses her

Overenskomstændringer for børnehaveklasseledere, BUPL, 3F og HK pr. 1. april 2022

Overenskomstændringer for børnehaveklasseledere, BUPL, 3F og HK pr. 1. april 2022

I forbindelse med forhandlingerne af overenskomsterne for lærere og børnehaveklasseledere samt med BUPL, 3F og HK i 2021 blev der indgået aftaler om følgende ændringer, der træder i kraft pr. 1 april 2022.  Børnehaveklasseledere Fra 1. april 2022 sker følgende ændringer: BUPL (Pædagogiske personale ved frie grundskoler og gymnasier) Fra 1. april 2022 sker følgende…

Aftale om seniorbonus gældende fra 1. april 2022

Aftale om seniorbonus gældende fra 1. april 2022

Fra d. 1. april 2022 gælder en ny aftale om seniorbonus. Aftalen gælder fuldt ud for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og gymnasier. Den er desuden implementeret i overenskomsterne med HK og 3F.  Aftalen er gældende fra 1. april 2022, men optjening bliver i det første år beregnet på baggrund af lønnen fra…

Grundskoler | Trivselsmålinger og trivselsværktøjer

Grundskoler | Trivselsmålinger og trivselsværktøjer

De frie grundskoler har hidtil haft mulighed for at anvende Børne- og Undervisningsministeriets trivselsværktøj, som er udarbejdet til folkeskolernes obligatoriske trivselsmålinger. Dette er desværre ikke længere muligt. Folkeskoler skal hvert år gennemføre en trivselsmåling blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse. Frie grundskoler holder naturligvis også løbende øje med elevernes trivsel, men har…

End of content

End of content