Overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2021-24

Overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2021-24

I samarbejde med de øvrige skoleforeninger og Frie Skolers Lærerforening har Danmarks Private Skoler sammenfattet en overenskomsthåndbog for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler. Håndbogen samskriver de cirkulærer, der ligger til grund for ansættelsesvilkårene for lærere og børnehaveklasseledere ved grundskolen, hvilket tilsammen udgør den gældende overenskomst. Håndbogen indeholder link til øvrige relevante bestemmelser. Overenskomsthåndbog for…

Sagen om Chromebooks | En række anbefalinger

Sagen om Chromebooks | En række anbefalinger

Datatilsynet traf d. 14. juli 2022 afgørelse om, at Helsingør Kommune midlertidigt skulle stoppe brugen af Google Chromebooks og Workspace for Education, indtil kommunen i tilstrækkelig grad kunne dokumentere, at persondatabehandlingen lever op til databeskyttelsesforordningen. Vi vil her give vores blik på sagen og på, hvordan den enkelte frie og private skole kan håndtere brugen…

Forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

Forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet. 

Fra den 1. august 2022 har udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser som led i et forsøg mulighed for at udstrække varigheden af ungdomsuddannelse for unge, som er anbragt uden for hjemmet.  Forsøget gennemføres som led i udmøntning af Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge, som regeringen, Enhedslisten, Radikale…

Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Administrationsgrundlag til aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Der træder nye barselsregler i kraft for forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere. Læs nyheden (16. juni 2022): ‘I august træder den nye barselslov i kraft‘ Langt de fleste ændringer forventes at kunne håndteres indenfor rammerne af den barselsvejledning, som kan læses på siden ‘Barselsregler‘ i Værktøjskassen. Den 30….

End of content

End of content