Velkommen til DP-Seniorerne

Hvad er DP-Seniorerne? DP-seniorerne er et forum for tidligere ledere og bestyrelses­medlemmer på privatskoler, der er med­lemmer af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier. Vores forening blev igangsat sommeren 2006 og blev for­melt etableret på den stiftende generalforsam­ling d. 12. marts 2007.

Hvorfor DP-Seniorerne? DP-Seniorerne er skabt ud fra troen på, at et sådant forum kunne være til glæde for de mange, der i deres arbejdsliv har haft en stor interesse i at udvikle og præge deres skoler, og dermed Danmarks Private Skoler, og som derfor stadig kan have et ønske om at følge med i udviklingen på området.
Gennem årene har mange haft tætte og gode samarbejdsrelationer og har dermed været hinandens netværk. Netværk, hvor man ikke alene har kunnet drøfte faglige problemer, men har også lært hinanden at kende på det personlige plan. Muligheden for fortsat at holde kontakten vedlige med hinanden er i DP-Seniorerne.

Hvad tilbyder DP-Seniorerne? Et par gange om året afholder vi arrangementer af forskellig art, såsom foredrag, udstillings- og teaterbesøg med efterfølgende middag og tid til socialt samvær. DP-Seniorerne har fået skabt et forum for tidligere ledere og bestyrelsesmedlemmer, der både er hyggeligt og inspirerende uden at blive alt for nostalgisk – og hertil bidrager de mange ledsagere i høj grad.

Ved samtlige arrangementer giver formanden eller sekretariatschefen for Danmarks Private Skoler en orientering om arbejdet i DP.

Ud over mulighed for deltagelse i de årlige arrangementer, modtager man som medlem af DP-Seniorerne formandens beretning. Medlemmerne opfordres til at tilmelde sig det elektroniske nyhedsbrev via Danmarks Private Skolers hjemmeside.


Arrangementer

Arrangementet d. 16. – 17. september 2022 er aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Næste arrangement samt generalforsamling afholde d. 21.-22 april 2023

Arrangementet vil bliver afholdt ved Sorø, med bl.a. et besøg på Tersløsegaard samt får en rundvisning på Sorø Akademi,


Referater fra generalforsamlinger


Beretninger


Indlæg fra medlemmerne/Torvet

”Torvet” optager indlæg fra medlemmer, der gerne vil dele oplevelser og tanker med andre med tilknytning til Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier (gerne oplevelser i forbindelse med DP-Seniorernes arrangementer), men også andre ting, som kan have interesse for de øvrige medlemmer og andre interesserede.

Har man noget på hjerte, som man ønsker på vores hjemmeside, kan man skrive til Flemming Keller på fl.keller@mail.dk, eller kontakte ham på tlf. 21 60 30 81.

Bestyrelsesmedlem og tidligere formand for vores forening Kurt O. Andersen er d. 11. oktober 2020 afgået ved døden.

Her er bestyrelsens mindeord ved Peter Christensen-Dalsgaard:  Mindeord for Kurt Andersen


Bestyrelsen for DP-Seniorerne

Kontakt

Peter Christensen-Dalsgaard
Formand 

peter@christensen-dalsgaard.dk

Tidligere skoleleder på Kolding Realskole.

 

Anders Langskov
Kasserer

anders@langskovmail.dk

Tidligere skoleleder ved Vinderup Realskole.

Karen Haugstrup

karen@haugstrupmail.dk

Tidligere bestyrelsesmedlem af Forældreskolen i Århus og tidligere medlem af Danmarks Private Skolers bestyrelse.

Flemming Keller

fl.keller@mail.dk

Tidligere skoleleder på Taastrup Realskole.

Poul Sørensen

poulsorensen007@gmail.com

Tidligere skoleleder ved Fredericia Realskole og tidligere medlem af Danmarks Private Skolers bestyrelse.

Mogens Olesen
Suppleant

mimo@mail.dk

Tidligere skoleleder ved Hindholm Privatskole.