Rektorgruppen

Rektorgruppen er et netværk for rektorer på de private gymnasier.

Læs mere ...

Selvevalueringsnetværk

Netværket er for de skoler der har valgt selvevaluering som tilsynsform.

Læs mere ...

Ledelsesnetværk for skoler og gymnasier

Som skoleleder og rektor er det godt at have et netværk med andre ledere. Danmarks Private Skoler ønsker at alle skoler har mulighed for, at deltage i et ledelsesnetværk.

Læs mere ...

Pædagogiske ledere ved gymnasierne

Inspektorgruppen er et netværks for inspektorer på private gymnasier.

Læs mere ...

DP-Seniorer

DP-seniorerne er et forum for tidligere ledere og bestyrelses­medlemmer på privatskoler, der er med­lemmer af Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

Læs mere ...

Foreningen for Mellemlederne (VIIS)

VIIS er en forening for mellemledere i de private skole. Foreningens formål er at skabe et fælles forum for mellemledere.

Læs mere ...

Kostskoler

Kostskoler.dk er et netværk af kostskoler. En kostskole er en skole, hvor eleverne bor, fordi de ikke kan bo hjemme og passe deres skolegang.

Læs mere ...

Danish International Schools Network

Danish International Schools Network, DISN, er et netværk af international skoler i hele Danmark.

Læs mere ...

TalentCampDK

TalentCampDK er en forening bestående af medlemsskoler fra hele landet, der tilbyder de dygtigste eleverne i 7. – 9. klasse ekstra udfordringer.

Læs mere ...

Foreningen for administrativt personale, FGA

FGA er en faglig forening for administrativt personale, sekretærer og regnskabsførere på privatskoler og private gymnasier.

Læs mere ...

Foreningen for pædagogiske afdelingsledere

Foreningen er et netværk af vuggestue- og børnehaveleder, SFO- og klubleder samt Indskolingsleder og deres souschefer.

Læs mere ...

Danes Worldwide / Den Danske Sommerskole

Danes Worldwide er foreningen for danskere i udlandet, der sætter fokus på danskundervisning for danske børn i udlandet via online undervisning og sommerskole.

Læs mere ...

FAKS

FAKS, Foreningen af katolske skoler, danner ramme om samarbejdet mellem katolske skoler i Danmark.

Læs mere ...