TalentCampDK – udfordringer for de dygtigste

TalentCampDK er en ung forening bestående af medlemsskoler fra hele landet, der tilbyder de dygtigste 10 % af eleverne i grundskolen ekstra udfordringer og horisontudvidelse i fagene matematik, engelsk og dansk, når de samles på landsdækkende camps i et inspirerende læringsmiljø.

I disse år vokser interessen for talentarbejde. I slutningen af skoleåret 2018/2019 tæller TalentCampDK 56 medlemsskoler – og flere viser interesse. For at imødekomme efterspørgslen har TalentCampDK forøget antallet af camps og kan i dette skoleår tilbyde hele 27 camps samt en talent-week i sommerferien.

Visionen

Det handler om at give de spirende talenter muligheder for at udvikle sig, ”udfordringer for de dygtigste”  er derfor den overordnede vision for TalentCampDK. Denne vision virkeliggøres, når elever fra 7.-9. årgang får tilbuddet om at dygtiggøre sig sammen med andre talenter fra hele landet på camps, i forlængede weekender, i et forløb over tre år. Det faglige og sociale netværk, de her bliver en del af, har stor betydning for talenterne både i grundskoleårene og i deres videre studieforløb.

Hvordan?

Rent praktisk er camps delt op i fag og årgange. Dvs. at der er tre camps for hver årgang og for hvert fag i løbet af et skoleår.

En camp består af to dage med intensiv undervisning fra morgen til aften og én ekskursionsdag ud af huset. Undervisningen på talentcamps er på et højt niveau. Det er således universitetsstuderende, eleverne møder som undervisere. Dertil kommer en god flok af undervisningsassistenter, der typisk er gymnasieelever.

Formålet med ekskursionerne er at lære eleverne om den danske kulturarv i det område en camp afholdes, fx Kronborg Slot eller Koldinghus, og det danske uddannelsessystem, fx DTU og KU, som TalentCampDK har et tæt samarbejde med.

Ud over arbejdet med grundskoleelever har TalentCamp DK også en aspirantgruppe for dygtige gymnasieelever. Gruppen mødes på camps cirka fire gange om året. Her får de undervisning og træner til konkurrencer. Aspirantgruppens arbejde er koncentreret om matematik, dansk og engelsk.

Medlemsskolernes betydning

Samarbejdet med medlemsskolerne og ledere herfra er af uvurderlig betydning for, at det hele lykkes. TalentCampDK er en nonprofit forening, og derfor går kabalen kun op, fordi medlemsskolerne beredvilligt lægger hus til talentcamps.

Samarbejde med Danmarks Private Skoler

TalentCampDK arbejder stadigt på at nå længere ud. Derfor har foreningen indgået et samarbejde med Danmarks Private Skoler for på den måde at få kontakt til flere skoler.

Vil du vide mere?

Læs mere om TalentCampDK på foreningens hjemmeside: www.TalentCamp.dk eller besøg foreningens Facebook: https://www.facebook.com/talentcampdk.

Yderligere oplysninger kan fås hos sekretariatsleder Anders Friis Frand-Madsen på af@talentcamp.dk 

LINKS:

Kontakt

Anders Friis Frand-Madsen
Sekretariatsleder

af@talentcamp.dk