Møder for rektorgruppen:

4/5 2022 kl. 14.00: Gymnasieudvalgsmøde (rektorer og pædagogiske ledere)

13/9 og 14/9 2022: Lederkursus i Svendborg

27/10 2022 kl. 17.30: Gymnasieudvalgsmøde (rektorer). Nyborg

06/12 2022 kl. 14.00: Gymnasieudvalgsmøde (rektorer og pædagogiske ledere)

Kontakt

Erik Juul Hansen
Chefkonsulent

3330 7925
5130 4922
[email protected]