Nye satser for transportgodtgørelse gældende fra 1. maj 2022

Der er d. 12. maj 2022 offentliggjort nye satser for transportgodtgørelse. Ændringen gælder fra 1. maj 2022. 

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 10)

Børne- og Undervisningsministeriet har udsendt FPnyt nr. 10 –  mundtlige prøver, endelige rettevejledninger, sygdom ved prøven og karakterer ved digitale selvrettende prøver 

Læs mere ...

Foreningens reaktion | Undersøgelse af kostskoler

Foreningen Danmarks Private Skoler har ved formand Karsten Suhr udtalt sig i medierne på baggrund af tv-udsendelsen ”Herlufsholms hemmeligheder”. Foreningen har taget afstand fra den skolekultur, der afdækkes i TV2-dokumentaren ”Herlufsholms hemmeligheder”. Foreningen har markeret, at foreningen er tilfreds med, at Herlufsholm tager den kritik, der i øjeblikket rettes mod skolen alvorligt, og at skolen…

Læs mere ...

Reaktion | Skoler skal reagere mod mistrivsel, mobning, krænkende adfærd og vold

Det er skolers pligt at reagere, hvis der er mistanke om mistrivsel, mobning, krænkende adfærd eller vold blandt skolens elever. Alle elever har ret til et godt og trygt undervisningsmiljø. Skoler skal have forebyggende tiltag rettet mod individet og rettet mod fællesskabet i skolen. Skolers kultur, normer og værdier kan i sig selv iagttages som…

Læs mere ...

Debat | Skolen skal være bevægelig

”Hvad skal være på ”skoleskemaet”, og hvad skal ikke? Det er nok, må vi erkende, en evig diskussion – og godt for det! At stille spørgsmålet ”Hvad skal være på skoleskemaet, og hvad skal ikke?” er altid relevant, og der kan være (og bør også være plads til) mange forskellige svar. Det er både det…

Læs mere ...

Afskedsreception på Giersings Realskole

GIERSINGS REALSKOLE INVITERER TIL afskedsreception for skoleleder Poul H. Pedersen fredag den 20. maj kl. 14.00-17.00 i festsalen på Giersings Realskole Efter 38 års ansættelse på Giersings Realskole, hvoraf de 16 år som skoleleder, har Poul valgt at gå på pension.  Samme dag byder vi velkommen til den nye skoleleder Kirstine Andreassen. Ønsker du at…

Læs mere ...

Orientering om sommerens uddannelsesparathedsvurdering

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 31. marts 2022 udstedt bekendtgørelse om visse regler om folkeskolens prøver i prøveterminen maj-juni 2022, sygeprøver m.v. i forlængelse heraf og andre midlertidige foranstaltninger som led i forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19. Styrelsen ønsker med dette informationsbrev at gøre opmærksom på, at der er fastsat nye…

Læs mere ...

Ny skoleleder på Johannesskolen 

Simon Mosekjær er ansat som ny skoleleder på Johannesskolen på Frederiksberg. Han starter 1. maj 2022 og kommer fra en stilling som skoleleder af Haderslev Realskole i Haderslev. 

Læs mere ...

Debat | Gid skolernes bestyrelser får mere frihed og forældrene vil tage ansvaret

“Selvfølgelig handler dét at give ”friheden” tilbage til folkeskolerne også om skolebestyrelserne. Og gid de reelt må få den (og gid de vil tage den!), for rammerne for ”den bedste skole” sættes lokalt – og tæt på skolens egne aktører. Skal en skole være ”fri”, skal der placeres reel kompetence og ansvar hos de aktører, der udgør skolen.”, skriver Karsten Suhr i et debatindlæg i Skolemonitor d. 22. april

Læs mere ...

FP | Vejledning om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i prøveterminen maj-juni 2022

Vejledning om lokal fleksibilitet ved folkeskolens mundtlige prøver i prøveterminen maj-juni 2022.

Læs mere ...

Workshop | Kodeks – de 7 samfundsløfter

Får I talt om og arbejdet med Kodeks – de 7 samfundsløfter? Danmarks Private Skoler indbyder skolernes ledelser til en workshop, hvor der skabes rum til at få talt om og arbejdet med kodeks og de 7 samfundsløfter.

Læs mere ...

FP | Nyt om folkeskolens prøver (nr. 9 )

FPnyt nr. 9 – Prøveklar til de skriftlige prøver, sms-tjeneste, sygeprøver, øveprøver, tilbagemeldingsordning og karakterindberetning

Læs mere ...