Whistleblowerordninger og ordninger ifm. uønsket adfærd

Foreningen ønsker med nærværende orientering at informere om de gældende krav og anbefalinger, der vedrører whistleblowerordninger samt redegøre for selve brugen og rækkevidden af begrebet whistleblowerordning, herunder hvordan brugen af begrebet kan føre til misforståelser.

Læs mere ...

COVID-19 | Seneste nyheder og orienteringer

Foreningen opdaterer løbende denne nyhed, når der kommer væsentlige nye informationer relateret til COVID-19 og skolernes virke.

Læs mere ...

Covid-19 | Mulighed for selvtest på skoler

Kommunerne kan tilbyde selvtest til elever som supplement til den eksisterende testindsats på skolerne.

Læs mere ...

Reception på Søborg Privatskole & Skovbørnehave

Afskedsreception for skoleleder Lars Willer der stopper på Søborg Privatskole & Skovbørne

Læs mere ...

Krav om coronapas på de statslige arbejdspladser

Der er indført krav om forevisning af gyldigt coronapas for ansatte på blandt andet Børne- og Undervisningsministeriets område, der er omfattet af statslig overenskomst. Det gælder fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser mm.

Læs mere ...

Coronapas indføres på ungdomsuddannelser

Fra den 29. november 2021 skal der fremvises gyldigt coronapas på ungdoms- og voksenuddannelser samt forberedende uddannelser. Det gælder både elever, kursister, deltagere, personale og besøgende.

Læs mere ...

Vinterprøverne | Mulighed for lokal håndtering af COVID-19-fravær

Skoler kan aflyse prøver for elever, der pga. COVID-19 er forhindret i at aflægge prøven i vinterterminen 2021/22. I stedet vil eleverne få ophøjet standpunktskarakter til prøvekarakter. 

Læs mere ...

Samfundsansvar | Herlufsholm har offentliggjort plan for skolens bæredygtige udvikling

Som den første ungdomsuddannelsesinstitution i Danmark har Herlufsholm offentliggjort en redegørelse over skolens bæredygtige udvikling.

Læs mere ...

Overenskomst HK | OK21-24

”Overenskomst mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og HK Privat 2021-2024” – i daglig tale ”OK-2021 for kontorpersonale” er nu tilgængelig som pdf. I den kan man læse om løn- og ansættelsesvilkår for kontorpersonale, der helt eller overvejende er beskæftiget med administrativt arbejde på de frie grundskoler og private gymnasier.

Læs mere ...

FP | Regler for optagelse ved manglende praktisk/musisk prøve

Orientering om regler for optagelse på gymnasiale uddannelser ved manglende aflæggelse af 8. klasseprøven i de praktiske/musiske (valg)fag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterer i brev til skolerne følgende om reglerne for optagelse på gymnasiale uddannelser for elever, som mangler at aflægge den obligatoriske prøve i 8. klasse i de praktiske/musiske valgfag: ”Baggrunden for styrelsens…

Læs mere ...

Bondes Fond | Legatmidler uddeles

A. C. Bondes Fond yder støtte og tilskud via legatmidler til to formål: Trangslegat til pensionerede lærere og deres efterladte og uddannelseslegat til læreres udgifter ifb. med videreuddannelse.

Læs mere ...

FP | Opfølgning på udfordringer med hjælpeprogrammer og tjenester

Kontor for Prøver, Eksamen og Test har udsendt denne meddelelse vedr. opfølgning på udfordringer med hjælpeprogrammer og tjenester i prøvetermin maj/juni 2021.

Læs mere ...