Privatskoler støtter udviklingsprojekter over hele verden

Landets katolske privatskoler har siden 2012 arbejdet sammen med den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation, Caritas. Skolerne har støttet med over 1 million kroner og er nu i gang med en toårig indsamlingsperiode for at hjælpe i Uganda.

Læs mere ...

Frie skoler: Ministeren bør respektere skolernes forskellighed

Det er ikke i orden at sige, at nogle typer frie skoler er bedre end andre, skriver en stribe frie grundskolers foreninger i et fælles debatindlæg. Det kan nok være, at øjnene blev spærret op, da vi torsdag læste interview-artiklen i Politiken Skoleliv med vores nye undervisningsminister. ”Siger hun virkeligt det!”, var den første tanke….

Læs mere ...

Skoleportræt: Niels Steensens Gymnasium – en jesuiterskole i det 21. århundrede

NSG bygger på stærke værdier fra den katolske jesuiterorden, der har en undervisningstradition, som går mere end 450 år tilbage. Men hvad er en jesuiterskole, og hvordan kommer værdierne frem i hverdagen? @ Billede fra klasse på retræte // Foto: Niels Steensens Gymnasium  Danmarks Private Skoler er en forening for private grundskoler og gymnasiale uddannelser…

Læs mere ...

Privatskolerne til Rosenkrantz-Theil: Styrk folkeskolen, og giv stabilitet til de frie skoler!

Debatindlæg af formand, Karsten Suhr, bragt på Altinget.dk d. 14.08.2019 Der tales altid om de første 100 dage i en ministers liv – at det, der bliver udmeldt i den periode, bliver kendetegnende for ministerens videre arbejde. Men kære nye undervisningsminister, undlad at tage for hurtige beslutninger. Sæt dig grundigt ind i den komplekse verden,…

Læs mere ...

Portræt af en skole: Det værdibårne alternativ – Thy Privatskole

Da en folkeskole lukkede i Thy, valgte forældrene at skabe et alternativt skoletilbud byggende på tydelige værdier – Thy Privatskole. ©  Billede fra Thy Privatskole Cirka 7,5 kilometer fra Nordvestjyllands største by, Thisted, ligger Thy Privatskole i Hillerslev. En solid rød murstensbygning har siden 2016 udgjort privatskolens skelet. Før rummede bygningen Hillerslevs lokale folkeskole. Selvom…

Læs mere ...

Rettighedsskoler: Viden om Børnekonventionen skaber trivsel hos elever

Vestegnens Privatskole i Taastrup vil være UNICEF Rettighedsskole, fordi skolen vil sikre elevernes trivsel. Det er bevist, at trivslen stiger jo mere børn og unge ved om deres rettigheder.

Læs mere ...

Karsten Suhr: Børnenes statsminister mener ikke, at alle børn fortjener en god skolegang

Alle børn fortjener en god skolegang, uanset om den foregår på en folkeskole eller en fri og privat grundskole. Og begge skoleformer fortjener gode forhold, skriver Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler. Valgkampen er i fuld gang. I løbet af de første uger er de frie og private grundskolers økonomi kommet på dagsordenen. Først…

Læs mere ...

Privatskole: Nyt tiltag skal hjælpe elever med funktionsnedsættelser

Flere børn og unge bliver diagnosticeret med ordblindhed, autisme og/eller ADHD. En privatskole på Bornholm vil vinke farvel til fordomme om funktionsnedsættelser. De har derfor udviklet konceptet ”elev til elev”. Elever hjælper ligesindede til at mestre et skoleliv med ordblindhed, autisme og/eller ADHD.

Læs mere ...

Alle børn fortjener en god skolegang. Også efter folketingsvalget!

Valgkampen er i fuld gang. I løbet af de første uger er de frie og private grundskolers økonomi kommet på dagsordenen. Først med Venstres erklæring om at ville værne om den frie skoletradition og ønske om at ”fastholde koblingsprocenten på det nuværende niveau for at sikre ro og stabilitet om de frie skoler”. Og senest med…

Læs mere ...

Portræt af en skole: Alternativ vej til studenterhuen – Gentofte Studenterkursus

 Danmarks Private Skoler er en forening for private grundskoler og gymnasiale uddannelser fordelt over hele landet. Der er en række værdier, der går igen i disse skolers formål, hvad end de kalder sig for frie, reale eller private. Men bortset fra det, er de vidt forskellige. Foreningen vil vise diversiteten blandt de private skoler, og…

Læs mere ...

Ny publikation: “Fakta om private grundskoler”

”Skole” er et varmt tema i den politiske debat, og de frie og private skoler bliver ofte bragt ind som emne. Diskussionen om ”skolen” er præget af at være værdiladet og uden hold i fakta. Derfor har foreningen udformet publikationen ”Fakta om private grundskoler” (2019), som indeholder fakta om de private grundskolers: Rammevilkår Økonomi Socioøkonomiske elevfordeling…

Læs mere ...

Medborgerskab på skoleskemaet

Samfundet er i konstant forandring. Det formes af dem, der lever i det. Men hvad hvis de ikke er klædt ordentlig på til det? På flere privatskoler har man indført et selvstændigt ”medborgerskabsfag” for at styrke den demokratiske dannelse. En af dem er Sct. Ibs Skole i Horsens.

Læs mere ...