Landsmesterskaberne i DM i Fagene 2021

Landsmesterskaberne er DM i Fagenes finale. I år foregår landsmesterskaberne online den 10. februar klokken 08:30-13:30. De allerbedste elever i de forskellige fag mødes og dyster om at blive Danmarksmestre. Der sendes LIVE for finalisterne og deres klasse hele dagen. Mens finalisterne løser deres finaleopgave, kan klassen være med til forskellige online aktiviteter og opgaver. Både…

Læs mere ...

Finanslov 2021 | De frie og private skoler

Der er indgået en politisk aftale om Finansloven 2021. Her er de punkter i finansloven, der har særlig betydning for medlemsskolerne. Grundskolerne For finansåret 2021 sker der som udgangspunkt ikke ændringer i de frie grundskolers tilskud. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Generelt falder grundskoletaksterne dog. Dette skyldes en lavere pl-regulering end tidligere, samt…

Læs mere ...

Ny feriebestemmelse aftalt i BUPL-overenskomsten 2018-2021

Overenskomstparterne BUPL og Aftaleenheden (skoleforeningerne) har aftalt en ny feriebestemmelse, der bliver implementeret i den nuværende overenskomst 2018-2021. Feriebestemmelsen træder i kraft pr. 1. januar 2021 og erstatter den nuværende § 4 i overenskomsten 2018-2021. Den vil gælde for skoler, der har tiltrådt overenskomsten. Feriebestemmelsen gælder for kombinationsansatte Feriebestemmelsen vil udelukkende finde anvendelse for det…

Læs mere ...

#FPnyt nr. 5 om karakterer ved digitale selvrettende prøver, øveprøver, særlige prøvevilkår og forsøgsprøver i naturfag

Formidling af karakterer ved digitale selvrettende prøver Fra den 6. januar 2021 kan karaktererne for de digitale selvrettende prøver tilgås på testogprøver.dk af medarbejdere med rettigheden Inst. ledelse. For prøverne FP9 Dansk, læsning og retskrivning, FP9 Matematik uden hjælpemidler, skal eleverne hurtigst muligt have besked om deres karakter. For de digitale selvrettende dele af sprogfagsprøverne…

Læs mere ...

Minimumsnormeringer | Aftale om midler på plads

Regeringen og støttepartierne er blevet enige om en aftale for minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. I aftalen følger der ti initiativer, som skal styrke og sikre en udmøntning af midlerne til minimumsnormeringer – midler som også skal tilgå de private og selvejende institutioner.

Læs mere ...

DR laver juleafslutningsprogram for skoler: ”Morgensang – skolernes juleafslutning”.

På skolerne er det svært at holde den fælles traditionelle juleafslutning pga. restriktioner og anbefalinger i forbindelse med Corona-situationen. DR vil gerne hjælpe til, så sidste dag før juleferien bliver hyggelig og rar. Derfor har DR lavet juleafslutningsprogrammet ”Morgensang sender skolerne på juleferie”. Der bliver lagt op til en hyggelig stund med julestemning, musik, varme,…

Læs mere ...

Orientering om praktikernetværk om teknologiforståelse

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 et treårigt forsøgsprogram med teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen. Programmet skal kvalificere en politisk beslutning om, hvorvidt og hvordan teknologiforståelse skal indgå i folkeskolen. Forsøgsprogrammet afsluttes efter skoleåret 2020/21. Slutevalueringen forventes offentliggjort i efteråret 2021.  Læs mere om forsøget** Frie skoler kan også deltage i praktikernetværket Børne- og…

Læs mere ...

Referat | Årsmøde 2020

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier havde årsmøde d. 24. oktober 2020 på Nyborg Strand. Referatet fra årsmødet 2020 kan læses her.

Læs mere ...

Tilbud om Naturfagsweekend for udskolingselever

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) tilbyder udskolingselever at komme på Naturfagsweekend. UNF Naturfagsweekend er en weekendcamp for udskolingselever (7. til 10. klasse), der har til formål at give deltagerne stærkere kendskab til STEM-fagene og samtidig give mulighed for at møde andre med interesse for naturfagene. På campen er der fem faglige forløb: Matematik, fysik, datalogi, kemi…

Læs mere ...

#FPnyt nr. 4 om tilmelding og booking, ny bekendtgørelse, elevfolder, censortildeling, vejledning og webinar om særlige prøvevilkår

Husk at booke elever til semesterprøver Testogprøver.dk vil blive anvendt til afvikling af skriftlige semesterprøver i december 2020. Eleverne skal bookes til alle prøver, der afvikles via testogprøver.dk. Eleverne kan bookes frem til prøvens start.   Kontrollér censortildeling ved skriftlige semesterprøver Skoler, der afholder semesterprøver i december 2019, har den 4. november 2019 modtaget en…

Læs mere ...

Nyt om de gymnasiale uddannelser #2

Indhold 1. Opdateret og nyt materiale på EMU 2. Nye og reviderede læreplaner er udstedt 3. FIP-kurser skoleåret 20/21 4. FIP-kurser for eux og nyt virtuelt koncept 5. FIP (stx/hf) i historie afprøver alternativ kursusmodel 6. Ny folder til ledere på ungdomsuddannelser: Bedre skolegang med specialpædagogisk støtte (SPS) 7. Temadage og SIP-konferencer 8. Det risikobaserede…

Læs mere ...

COVID-19 | Nye restriktioner på børne- og undervisningsområdet

På grund af den stigende smittespredning med Covid-19, er der indført en række nye tiltag. Dette gør sig også gældende på børne- og undervisningsområdet:   Mundbind på ungdomsuddannelser Elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager…

Læs mere ...