Indledning | Sagen og de fælles værdier

Dette er indledningen på den skriftlige beretning 2023. Her gives også et overblik over de ni selvstændige artikler, beretningen er bygget op af.

Hvorfor taler vi så meget om forældrene?

Denne artikel handler om skolefriheden og forældreretten. Artiklen giver også eksempler på, trusler mod forældreretten, herunder i tilsynssammenhæng.

Friheden er afhængig af økonomien

Denne artikel giver indsigt i opmærksomhedspunkter omkring skolernes økonomi og tilskudsforhold.

Løn og arbejdsvilkår – et nærværende tema

Denne artikel handler om løn- og arbejdsvilkår og er bl.a. en optakt til OK24.

Kunstig intelligens giver eksistentiel sved på panden

Denne artikel sætter bl.a. fokus på de teknologiske fremskridt og deres betydning for skolen.

Et bredt sigte på uddannelser og job

Denne artikel centrerer sig om elevernes videre vej i uddannelse og job. Artiklen behandler også diskussionen om 10. klasses fremtid.

Fokus på elever med et vanskeligt udgangspunkt

Denne artikel omhandler skolernes arbejde for elever med særlige behov og for elever med et vanskeligt socioøkonomisk udgangspunkt.

Trivselsdagsordenen | Fællesskabets betydning

Denne artikel kaster lys på trivselsdagsordenen. Særligt på fællesskabets betydning og på skolens værdier i dens rolle som forebyggende instans.

Rettigheder | En værdi, et ansvar og en pligt

I denne artikel udfoldes de værdimæssige og lovgivningsmæssige argumenter for, at skolen skal beskæftige sig med rettigheder, herunder ‘frihed og folkestyrekravet’.

Kodeks | Vi vil altid gøre det endnu bedre

I denne artikel gøres der status over medlemsskolernes fællesprojektet: Kodeks – de 7 samfundsløfter.

Afslutning | Vi er Danmarks Private Skoler

Beretningens afslutning. Foreningens virke tager udgangspunkt i foreningens formål og ’det fælles’, der binder medlemsskoler sammen. ’Det fælles’ rummes i fem kernebegreber – også kaldet ”den røde tråd”.

Skriftlig beretning 2023 (samlet pdf)

Her kan man læse eller downloade artiklerne i den skriftlige årsberetning som samlet pdf.