Kunstig intelligens giver eksistentiel sved på panden

Denne artikel sætter bl.a. fokus på de teknologiske fremskridt og deres betydning for skolen.

Læs mere ...

Årsmøde 2023

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier afholder altid årsmøde fredag og lørdag i uge 43. Årsmødet foregår på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg. På denne side har program og årsmødemateriale for årsmødet 2023 tidligere været offentliggjort.

Læs mere ...

Afslutning | Vi er Danmarks Private Skoler

Beretningens afslutning. Foreningens virke tager udgangspunkt i foreningens formål og ’det fælles’, der binder medlemsskoler sammen. ’Det fælles’ rummes i fem kernebegreber – også kaldet ”den røde tråd”.

Læs mere ...

Kodeks | Vi vil altid gøre det endnu bedre

I denne artikel gøres der status over medlemsskolernes fællesprojektet: Kodeks – de 7 samfundsløfter.

Læs mere ...

Rettigheder | En værdi, et ansvar og en pligt

I denne artikel udfoldes de værdimæssige og lovgivningsmæssige argumenter for, at skolen skal beskæftige sig med rettigheder, herunder ‘frihed og folkestyrekravet’.

Læs mere ...

Trivselsdagsordenen | Fællesskabets betydning

Denne artikel kaster lys på trivselsdagsordenen. Særligt på fællesskabets betydning og på skolens værdier i dens rolle som forebyggende instans.

Læs mere ...

Fokus på elever med et vanskeligt udgangspunkt

Denne artikel omhandler skolernes arbejde for elever med særlige behov og for elever med et vanskeligt socioøkonomisk udgangspunkt.

Læs mere ...

Et bredt sigte på uddannelser og job

Denne artikel centrerer sig om elevernes videre vej i uddannelse og job. Artiklen behandler også diskussionen om 10. klasses fremtid.

Læs mere ...

Indledning | Sagen og de fælles værdier

Dette er indledningen på den skriftlige beretning 2023. Her gives også et overblik over de ni selvstændige artikler, beretningen er bygget op af.

Læs mere ...

Løn og arbejdsvilkår – et nærværende tema

Denne artikel handler om løn- og arbejdsvilkår og er bl.a. en optakt til OK24.

Læs mere ...

Friheden er afhængig af økonomien

Denne artikel giver indsigt i opmærksomhedspunkter omkring skolernes økonomi og tilskudsforhold.

Læs mere ...

Hvorfor taler vi så meget om forældrene?

Denne artikel handler om skolefriheden og forældreretten. Artiklen giver også eksempler på, trusler mod forældreretten, herunder i tilsynssammenhæng.

Læs mere ...

Skriftlig beretning 2023 (samlet pdf)

Her kan man læse eller downloade artiklerne i den skriftlige årsberetning som samlet pdf.

Læs mere ...

Skriftlig beretning 2023

Læs mere ...

Medlemsskoler 2023

Navn By Oprettet Allerød Privatskole Allerød 2016 Amager Privatskole Kastrup 1977 Bagsværd Kostskole og Gymnasium Bagsværd 1908 Bernadotteskolen Hellerup 1949 Billums Privatskole Kgs. Lyngby 1946 Birkerød Privatskole Birkerød 1920 Blå Veje Skole Askeby 2023 Bogø Kostskole Bogø By 1887 Bornholms Frie Idrætsskole Rønne 2004 Borup Privatskole Borup 1988 Bredballe Privatskole   Vejle 2013 Brenderup og…

Læs mere ...

Årsberetning 2023

Læs mere ...

Sekretariatet 2023

Læs mere ...

Statistik 2023

I det følgende findes statistik over medlemsskolernes elevtal, skolepenge og SFO-betaling samt ansatte på skolerne: Elevtal Grundskoler 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Børnehaveklasse 4.980 4.748 4.840 4.914 5.139 4.982 1. til 9. klasse 56.077 55.706 56.349 56.007 56.326 56.487 10. klasse 2.417 2.452 2.307 2.166 2.159 2.106 Samlet elevtal 63.474 62.906 63.496 63.087 63.624…

Læs mere ...

Udvalg og netværk 2023

Suppleant til bestyrelsen:For skolernes ledelser:– Henrik Christensen, Marie Mørks Skole, Hillerød– Thøger Ottosen, Sct. Joseph Skole, RingstedFor skolernes bestyrelser:– Vakante Statsautoriseret revisor:– Deloitte A/S Forretningsudvalg:– Karsten Suhr (Formand)– Bo Mehl Jørgensen– Morten Willas Lund– Søren Tonnesen Lodahl Forligsnævn:– Dan Ingemann Jensen– Hans Myhrmann Fordelingssekretariatet:– Hans Myhrmann (Formand)– Karsten Suhr– Helle Brinch (Bagsværd Kostskole og Gymnasium)–…

Læs mere ...

Regnskab og budget 2023

I følgende pdf findes foreningens regnskab for 2022, som indeholder både resultatopgørelsen og balancen for 2022: I følgende pdf findes bestyrelsens forslag til kontingent samt budgettet for 2024: Samlet pdf med både regnskab for 2022 og budget for 2024

Læs mere ...

Tal og statistik 2023

Læs mere ...

Hvem er hvem? 2023

Læs mere ...

Bestyrelsen 2023

Læs mere ...