Suppleant til bestyrelsen:
For skolernes ledelser:
– Henrik Christensen, Marie Mørks Skole, Hillerød
– Thøger Ottosen, Sct. Joseph Skole, Ringsted
For skolernes bestyrelser:
– Vakante

Statsautoriseret revisor:
– Deloitte A/S

Forretningsudvalg:
– Karsten Suhr (Formand)
– Bo Mehl Jørgensen
– Morten Willas Lund
– Søren Tonnesen Lodahl

Forligsnævn:
– Dan Ingemann Jensen
– Hans Myhrmann

Fordelingssekretariatet:
– Hans Myhrmann (Formand)
– Karsten Suhr
– Helle Brinch (Bagsværd Kostskole og Gymnasium)
– Dan Ingemann Jensen

Voldgiftsret
– Karsten Suhr
– Morten Willas Lund

Referencegruppe ifm. overenskomstforhandlinger:
– Karsten Suhr
– Hans Myhrmann
– Dan Ingemann Jensen
– Bo Mehl Jørgensen

Certificeringsudvalget:
– Simone Dalsgaard (Formand)

Den Danske Sommerskole
– Thomas Neessen (rep.)

Gymnasieudvalget:
– Otto Strange Møller (Formand)

Netværk for pædagogiske ledere ved gymnasierne
– v. Rasmus Stobbe

Danish International Schools Network
– DISN, Johanne Skaanes-Allo (Formand)

Kostskolerne
– v. Kostskoler.dk

Foreningen af katolske skoler
– FAKS, Dan Ingemann Jensen (Formand)

Foreningen for administrativt personale
– FGA, Vibeke Kilde (Formand)

Forening for pædagogiske afdelingsledere
– Marianne Gad (Formand)

Foreningen for Mellemlederne VIIS
– Charlotte Toftebo Brønnum (Formand)

Talentcamp.dk
– v. Anders Friis Frand-Madsen

DP-seniorer
– Peter Christensen-Dalsgaard (Formand)

Æresmedlemmer:
– Henning Romme
– Anders Langskov
– Peter Løgstrup
– Ebbe Forsberg
– Kurt Ernst
– Crilles Bacher