Fra d. 25. maj 2018 vil persondataloven blive erstattet af eu’s persondataforordning. I den forbindelse vil det være nødvendigt for alle frie grundskoler og gymnasier m.v. at gennemgå deres praksis for håndtering, behandling og opbevaring af oplysninger.

Om vejledningen
Vejledningen er skrevet af skoleforeningerne for de frie skoler med henblik på at støtte skolerne i at leve op til en EU-Forordning om beskyttelse af persondata.

Vejledningen er dels et opslagsværk med definition af de centrale begreber, dels principielle eksempler og fortolkninger på de forskellige krav i forordningen. Vejledningen indeholder også en konkret anvisning på, hvordan skolen kan tilrettelægge og gennemføre de nødvendige skridt til at sikre overholdelse af forordningen.

På tidspunktet for vejledningens udarbejdelse har Justitsministeriet endnu ikke færdiggjort arbejdet med specifikke vejledninger i fortolkning af forordningens regler på konkrete punkter. Der vil derfor løbende komme opdateringer til denne vejledning.

Materialer: