Det er nødvendigt for skolen at behandle en række personoplysninger om den ansatte.

På denne side findes vejledninger om håndtering, behandling og opbevaring af oplysninger samt forslag til diverse samtykker og aftaler, der vedrører skolens håndtering af persondata.

Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem skoleforeningerne for de frie skoler og herefter tilpasset den enkelte forenings målgrupper.

Materialet er lavet i henhold til EU’s persondataforordning (25.maj 2018). Justitsministeriet har endnu ikke færdiggjort arbejdet med visse vejledninger i fortolkning af forordningens regler på konkrete punkter. Der kan derfor forventes løbende opdateringer i materialet.

Kontakt sekretariatet for uddybende spørgsmål om skolens håndtering af persondata.

Sidst opdateret: 28. marts 2021

Kontakt

Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
2276 6734
ts@privateskoler.dk
Nicolas No Richter
Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779
nnr@privateskoler.dk