Det er den frie grundskoles ansvar, at skolens udfærdigede mål og planer for undervisningen lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og ligeledes at der er overensstemmelse mellem skolens undervisningsmål og planer og skolens faktiske praksis.

En række pejlemærker kan benyttes i vurderingen af, om skolen lever op til dette. Skolen kan lave et ”tjek” ved at besvare disse spørgsmål:

Har vi, for hele eller dele af undervisningen, beskrevet egne undervisningsmål: Slutmål, delmål og undervisningsplaner? Eller følger vi folkeskolens Fælles mål fuldt? Har vi alternativt beskrevet på hvilke områder vores undervisning afviger fra folkeskolens Fælles mål?

Har vores ledelse og lærere tilstrækkeligt kendskab til kravene til folkeskolens undervisning, og er vi bevidste om relationen mellem folkeskolens Fælles mål og skolens egne fastlagte undervisningsmål og undervisningsplaner?

Kan man genkende de samme kompetence-, færdigheds- og vidensområder i vores skoles undervisningsmål, som man finder i folkeskolens obligatoriske fag og obligatoriske emner:

 • I vores beskrivelse af målene
 • I vores praksis

Kan vi sandsynliggøre, at vores undervisning leder hen mod vores fastsatte slutmål (endelige kompetencemål):

 • Via beskrivelsen af de overordnede undervisningsplaner?
 • Via ledelsens og undervisernes kendskab til skolens overordnede undervisningsmål og planer?
 • Via sammenhængen mellem skolens overordnende undervisningsmål og undervisningsplaner og den konkrete praktiserede planlægning og udførelse af undervisningen?
 • Via skolens evaluering af den samlede undervisning?
 • Via skolens metoder til sikring af, at undervisningen faktisk leder hen mod og opfylder skolens undervisningsmål?

Kontakt

Kasper Raabjerg Nielsen
Konsulent

3330 7931
krn@privateskoler.dk

Rådgivning:

 • Elever med særlige behov / specialundervisning
 • Ansættelsesvilkår. Barselsregler, ferieregler
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår og overenskomstregler (Teknisk personale)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Datahåndtering
 • Whistleblowing
 • Skolens økonomi, tilskud, egenbetaling, donationer
 • Fripladskassen og vikarkassen (gymnasieskoler)
 • Forsikringer
 • Tilskud via Fordelingssekretariatet
Simone Dalsgaard
Souschef, seniorkonsulent

3330 7927
sd@privateskoler.dk

Send sikker mail til Simone. Klik her.

Særlige arbejdsområder:

 • Souschef i foreningens sekretariat
 • Ansvarlig for strategisk kommunikation
 • Interessevaretagelse
 • Pressehåndtering

Rådgivning:

 • Tilsyn
 • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
 • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning