Tilskudsforhold – ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024

Tilskudsforhold – ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024

Regeringen har fremsat ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2024. Finansloven forventes endeligt vedtaget medio december 2023. Grundskolerne:Der er ikke initiativer i ændringsforslaget med konsekvenser for takstudviklingen på frie grundskoler. I forbindelse med ændringsforslaget er taksterne for tilskud til specialundervisning og inklusion fastsat på baggrund af indberetninger af hhv. antal specialundervisningselever og skolernes elevtal pr. 5. september…

Påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

Påmindelse om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

(opdateret 8. januar 2024) Den 28. februar 2023 blev lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag vedtaget. Det betyder, at store bededag fra 1. januar 2024 anses som en almindelig arbejdsdag. Alle frie og private skoler har i den forbindelse modtaget et orienteringsbrev af 26. juni 2023 fra Styrelsen for Undervisning og…

End of content

End of content