Skolens mangfoldighed | Fokus på socialt udsatte elever

Det er vigtigt, at de forældre og elever, der deler skolernes værdier, også har en reel mulighed for at blive optaget på skolerne. Vi må derfor være meget opmærksomme på, at der kan være en række barrierer, relateret til det man kalder socioøkonomiske faktorer.

Læs mere ...

Samfundsansvar | Skolens fokus på rettigheder og konventioner

En skoles fokus på rettigheder og konventioner kan i bund og grund sige noget om dens samfundsansvarlige identitet. Medlemmerne i foreningen Danmarks Private Skoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar, der indebærer 7 samfundsløfter. Det ene omhandler skolens fokus på rettigheder og konventioner.

Læs mere ...

Debat | Skolers samfundsansvar rækker længere end til skoleporten

Vi vil altid bidrage ved at gøre en forskel. Vi mener naturligvis ikke, at vi som enkeltskoler eller skoleform kan løse alle problemer på et område set fra et samfundsperspektiv. Men vi kan gøre en forskel, skriver Karsten Suhr, der er formand for Danmarks Private Skoler.

Læs mere ...

Skolens rummelighed og resultater | Alle skal blive så dygtige som muligt

Danmarks Private Skolers medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar, der indebærer 7 samfundsløfter. Det ene – ”Skolens rummelighed og resultater” – sætter fokus på elever med særlige behov.

Læs mere ...

Skolen til fremtiden | Hvad skal skolen være katalysator for?

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

Læs mere ...

Skolen og omverdenen | Samfundsansvar rækker længere end til skoleporten

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Skolerne har forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er “Skolen og omverdenen”.

Læs mere ...

Frie og private skoler skaber værdi i lokalsamfund

De frie og private skoler har forskellige aktiviteter og indsatser, der gør en positiv forskel for i det lokalsamfund, de er en del af.

Solhverv Privatskole er en samlende faktor i Vebbestrup ved Hobro og arbejder løbende for at sikre sammenhængskraften i skolens lokalsamfund.

Sorø Privatskole har indledt et samarbejde med kommunen og de lokale folkeskoler.

Læs mere om hvordan og hvorfor de to skoler har dette fokus.

Læs mere ...

Samarbejde mellem kommune og privatskole: ”Vi udvikler i fællesskab”

Det er vigtigt, at kommuner og frie og private skoler ikke ser hinanden som rivaler, der konkurrerer om de samme børn. I stedet skal de være samarbejdspartnere. Det er budskabet fra Sorø Privatskole. Grundskolen har stor betydning for børn og unges liv. Det er afgørende, at der både gives gode rammer for folkeskoler og de frie…

Læs mere ...

Nyt koncept i Næstved: Garanti-skole

Herlufsholm er med i en aftale under navnet “Garanti-skole”. Aftalen gør at unge kan undersøge et muligt omvalg grundigt. Samtidig indebærer aftalen, at de unge bliver støttet og vejledt via en tæt dialog med kommunens og uddannelsesinstitutionernes uddannelsesvejledere.

Læs mere ...

Debat | Misbrug af dannelsesbegrebet fjerner fokus fra praksis

Dannelse er vigtigt som idé og omdrejningspunkt for udviklende diskussioner og samtaler. Men dannelse gøres til noget uforklarligt, umåleligt og helligt. Det gør os dovne, skriver Søren Lodahl i et debatindlæg i Skolemonitor d. 17. august 2021.

Læs mere ...

Debat | Den årlige, rituelle ”dem og os-fortælling”

Foreningen kommenterer, ved formand Karsten Suhr, AE-rådets analyse af elevandelen i fri- og privatskoler. Dette sker i et debatindlæg i Politiken Skolemonitor.

Læs mere ...

Skoler motiveres af at gøre en forskel

Skoler bidrager til fællesskabet gennem undervisning og dannelse af børn og unge. Mange skoler lægger dog også vægt på at kombinere kerneydelsen med indsatser og aktiviteter, der gør forskel for samfundet i bred forstand. Det gælder også de frie og private skoler.

Læs mere ...