Mundtlig beretning 2021

Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, har afgivet bestyrelsens mundtlige beretning på foreningens årsmøde d. 29. oktober 2021.

Læs mere ...

Skriftlig årsberetning 2021

Den skriftlige årsberetning indeholder bl.a. artikler om konkrete og aktuelle politiske problemstillinger for de frie og private skoler og artikler om de frie og private skolers rammevilkår, f.eks. lovgivning og økonomi. Den skriftlige årsberetning indeholder også tal og statistik om medlemsskolerne.

Læs mere ...

Spidskandidat besøger privatskole i Aalborg

Spidskandidat for Radikale Venstre ved kommunalvalget i Aalborg, Jes Lunde, har besøgt Klostermarksskolen.

Læs mere ...

Skolens fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet

Vores særlige fokus på elevernes videre vej i uddannelsessystemet kan udmønte sig i forskelligartede tiltag, f.eks. målrettet bestemte elevgrupper. Det kan også, helt overordnet, omhandle nye perspektiver på, hvordan skole- og uddannelsesforløb kan skrues sammen.

Læs mere ...

Privatskole indgår partnerskabsaftale med kommune

Marie Kruses Skole og Furesø Kommune har indgået en aftale med fokus på fire indsatser. Med samarbejdsaftalen vil skolen bl.a. cementerer deres aktive del i lokalsamfundet.

Læs mere ...

Skolen som forebyggende instans | Indsatser, der fremmer trivsel

Vores skoler kan sætte et aftryk i bestræbelsen på, at flere børn og voksne skal trives og have god psykisk og fysisk sundhed. Vi mener, at der er en nøje sammenhæng mellem vores skolers varetagelse af samfundsansvaret og vores rolle som forebyggende instans.

Læs mere ...

Skolens mangfoldighed | Fokus på socialt udsatte elever

Det er vigtigt, at de forældre og elever, der deler skolernes værdier, også har en reel mulighed for at blive optaget på skolerne. Vi må derfor være meget opmærksomme på, at der kan være en række barrierer, relateret til det man kalder socioøkonomiske faktorer.

Læs mere ...

Samfundsansvar | Skolens fokus på rettigheder og konventioner

En skoles fokus på rettigheder og konventioner kan i bund og grund sige noget om dens samfundsansvarlige identitet. Medlemmerne i foreningen Danmarks Private Skoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar, der indebærer 7 samfundsløfter. Det ene omhandler skolens fokus på rettigheder og konventioner.

Læs mere ...

Debat | Skolers samfundsansvar rækker længere end til skoleporten

Vi vil altid bidrage ved at gøre en forskel. Vi mener naturligvis ikke, at vi som enkeltskoler eller skoleform kan løse alle problemer på et område set fra et samfundsperspektiv. Men vi kan gøre en forskel, skriver Karsten Suhr, der er formand for Danmarks Private Skoler.

Læs mere ...

Skolens rummelighed og resultater | Alle skal blive så dygtige som muligt

Danmarks Private Skolers medlemsskoler har vedtaget et kodeks for samfundsansvar, der indebærer 7 samfundsløfter. Det ene – ”Skolens rummelighed og resultater” – sætter fokus på elever med særlige behov.

Læs mere ...

Skolen til fremtiden | Hvad skal skolen være katalysator for?

Vi har konkrete aktiviteter eller indsatser, der gør, at vores skole udvikles med henblik på at forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid.

Læs mere ...

Skolen og omverdenen | Samfundsansvar rækker længere end til skoleporten

Medlemsskolerne i Danmarks Private Skoler har givet 7 samfundsløfter. Det er en del af et fælles vedtaget kodeks for samfundsansvar. Skolerne har forpligtet sig på at have eller iværksætte konkrete aktiviteter og indsatser inden for syv kernetemaer, der er til gavn for samfundet. Et af disse kernetemaer er “Skolen og omverdenen”.

Læs mere ...