Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Feriens placering i ny organisationsaftale for lærerne

  3. marts 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • B5I1640

  I den nye overenskomst for lærerne er der bl.a. en ny placering af den overenskomstbestemte ferie.

  Den nye organisationsaftale for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler for overenskomstperioden 2018-2021 medfører en ændring af, hvordan ferien placeres for skolens lærer.

  Der vil i den nye organisationsaftale igen være tale om en tilbagefaldsregel for feriens placering. Det betyder, at reglerne for feriens placering efter den nye aftale vil være gældende, medmindre andet varsles fra skolen.

  I den nye aftale vil ferien være placeret med:

  • 5 dage i skolernes efterårsferie
  • de sidste 18 hverdage i juli
  • de 2 første hverdage i august

  Da aftalen først har effekt fra 1. august 2020, vil det for skoleåret 2020/2021 betyde, at ferien placeres med 5 dage i efterårsferien og de sidste 18 hverdage i juli.

  Således bliver skoleåret 2020/2021 endnu et overgangsår, hvor der vil være et lavere antal feriedage til rådighed end normalt – nærmere bestemt 23 dage. Fra skoleåret 2021/22 vil der igen være 25 feriedage i skoleåret.

  Såfremt ferieplanlægningen ikke er i tråd med skolens behov, kan skolen vælge at varsle feriens placering anderledes. Det har dog den betydning, at ferie på forskud kun kan foretages som en individuel aftale mellem skolen og den enkelte medarbejder. I sådanne tilfælde bør skolen være ekstra opmærksom på medarbejdernes optjente ferie og den ønskede placering af ferien fra skolen.

   

  Arbejdstiden for skoleåret 2020/2021

  Det har hidtil været antaget, at der ville være 20 dages ferie i skoleåret 2020/2021 grundet feriens placering efter den gamle aftale. Med den nye aftale og muligheden for 23 feriedage vil årsnormen blive:

   

  ÅRSNORM SKOLEÅRET 2020/2021

  Løntimer (7,4 x 260 dage)

     1.924,00 timer

  Minus ferie (23 x 7,4 time)

  170,20 timer

  Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)

  59,20 timer

  Nettoårsnorm

  1694,60 timer

  Såfremt skolerne anvender den overenskomstplacerede ferie, vil ovenstående årsnorm gøre sig gældende.

   

  Varslingsreglerne

  Med henblik på den nye ferieplacering følger også nogle varslingsregler og forudsætninger. Der vil gælde følgende ift. varslingen:

  Stk. 1. Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie.

   

  Stk. 2. Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned.

   

  Idet der er tale om en kollektiv aftale om ferie på forskud, er det en forudsætning, at skolen holder virksomhedslukket for undervisning i ferieperioden. Pædagoger i SFO og ansatte i administrationen må dog gerne være på arbejde i lærernes ferieperiode.

  Øvrige aftaler om ferie på forskud kan alene ske som en aftale mellem skolen og den enkelte medarbejder.

   

  For yderligere rådgivning ifm. den nye ferieplacering kontakt foreningens sekretariat:

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Konsulent

  3330 7934
  2085 4697

  Send sikker mail til Heidi. Klik her

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Overenskomstvaretagelse
  • Ferieregler
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesbreve


  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Arkiv