Forening siden 1891

Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har sin historiske rod i en forening stiftet i 1891 for ledere og lærere på kommunale og private realskoler samt gymnasiernes realafdelinger.

I 1919 blev Den Private Realskoles Lærerforening stiftet og i 1921 kom ”Den Private Realskoles Bestyrerforening” til. Realskoleforeningen var en paraplyorganisation for ledere og lærere indtil 1974, hvor lærerne dannede en selvstændig fagforening og trådte ud.

I 1975 tog foreningen navnet ”Danmarks Realskoleforening” og var fra da en organisation for bestyrelsesmedlemmer og skoleledelser.

I 1998 tog foreningen navneforandring til ”Privatskolerne – Forening af frie grundskoler”. Allerede den 8. april 2000 blev navnet dog ”Danmarks Privatskoleforening”. 

Foreningen bygger på en praksis omkring medlemsdemokrati, og årsmødet er den øverste myndighed.

Ved foreningens årsmøde 2016 blev ændringer af foreningens vedtægter godkendt, således at det blev muligt at optage gymnasieskoler som medlemmer. Dermed blev det praktisk muligt at lave en ønsket sammenlægning med foreningen Private gymnasier og studenterkurser – med Danmarks Privatskoleforening som fortsættende forening. I forbindelse med sammenlægningen d. 1. januar 2017 tog Danmarks Privatskoleforening navnet Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

Foreningen har gennem tiderne forandret sig med den omverden og de skoler, der er hele dens forudsætning. Foreningen varetager de politiske interesser og rådgiver i hele det spænd, som de private skoler rummer i dag fra vuggestuer over børnehaver og SFO til selve grundskolen og de gymnasiale ungdomsuddannelser – populært sagt; fra vuggestue til studenterhue.

Arkivar Christian Larsen fra Rigsarkivet har udarbejdet en liste over formændene for Danmarks Realskoleforening / Privatskoleforening samt for de forskellige fraktioner, herunder Pigeskolegruppen og Den Kommunale Realskoleforening.


Privatskoleforeningens historie i Realskolen gennem 200 år
Arkivar Ph.D. Christian Larsen fra Rigsarkivet har i værket “Realskolen gennem 200 år”, som er en beskrivelse af historien bag de private, selvejende eksamensskoler, realeksamen, lovgivning og tilskud mm. skrevet et kapitel om Danmarks Privatskoleforenings / Realskoleforenings historie fra stiftelsen i 1891. Læs mere.

Bogen “Realskolen gennem 200 år” kan bestilles eller downloades, læs mere her.