Info in english

Danish Private School Association is a school organization The association was founded in 1891. The private schools in Denmark are independent institutions, and the association’s mission is to support and advise schools’ administration, management and board in their daily work. Danish Private School Association’s foremost aim is to fight for the right of parents and…

Læs mere ...

Hvordan styres foreningen?

Foreningen afholder hvert år i oktober måned et årsmøde for alle medlemsskoler. Hver skole har to stemmer, en for bestyrelsen og en for ledelsen. De to parter kan give hinanden fuldmagt ved afstemninger. Hvert år træffes beslutning om foreningens budget og skolernes kontingent, og der er valg til bestyrelsen, der består af fire medlemmer valgt…

Læs mere ...

Hvad er foreningens historie?

Forening siden 1891 Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier har sin historiske rod i en forening stiftet i 1891 for ledere og lærere på kommunale og private realskoler samt gymnasiernes realafdelinger. I 1919 blev Den Private Realskoles Lærerforening stiftet og i 1921 kom ”Den Private Realskoles Bestyrerforening” til. Realskoleforeningen var en paraplyorganisation for ledere…

Læs mere ...