Hermed foreligger ”Overenskomst mellem Aftaleenheden for Frie Grundskoler og 3F 2021-2024” – eller i daglig tale: OK-2021 for teknisk personale.

Skolerne og det tekniske personale – forstået som rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere – vil opleve, at der er foretaget en række ændringer, der søger at understøtte en mere læsevenlig overenskomst. Det vil være en god idé at kigge nærmere på flere af paragrafferne.

Overenskomsten er tilgængelig som PDF til download.

Fokus på samarbejde mellem lokale parter

Parterne er af den opfattelse, at det bedste udgangspunkt for arbejdet på skolerne er samarbejde på alle niveauer. Det har været ”ånden” i forhandlingerne. Og parterne tror på, at denne aftale også udvikler sig bedst i et samarbejde mellem de lokale parter.

Skolerne vil snarest modtage en fysisk kopi, der sendes direkte til skolens kontor.

Spørgsmål og kommentarer er – som altid – velkomne. Kontakt blot sekretariatet med henvendelse til en af følgende:

Heidi Andersen
Konsulent

3330 7934
ha@privateskoler.dk
Rasmus Bondo Vester
Konsulent

3330 7935
rbv@privateskoler.dk
Thomas Sørensen
Konsulent

3330 7932
ts@privateskoler.dk