Børnetopmøde 2020

UNICEF afholder i dag deres årlige Børnetopmøde for Rettighedsskolerne – virtuelt. ”Det er vigtigt, at vores stemmer bliver hørt, for vi børn har mærket påvirkning af COVID-19 på en anden måde, end de voksne har. Vi kan have andre ideer end de voksne til, hvordan et børneliv kan blive bedre end det inden Corona”. Sådan…

Læs mere ...

COVID-19 | Formularer for beslutning om nødundervisning eller dimensionering af dagtilbud

Formularer for beslutning om nødundervisning eller dimensionering af dagtilbud Nødundervisning Pligten til at iværksætte nødundervisning opstår på baggrund af sundhedsmyndighedernes regler og påbud og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Er der tale om hele hold eller klasser, der på baggrund af COVID-19 skal hjemsendes, skal der indsendes en formular til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og der skal…

Læs mere ...

COVID-19 | Sociale arrangementer, herunder lejrskoler m.v., bør aflyses i den kommende tid

Børne og Undervisningsministeriet anbefaler, at sociale arrangementer, herunder lejrskoler m.v., aflyses i den kommende tid. De nye tiltag til håndtering af COVID-19 epidemien, der blev udmeldt d. 17. september 2020, indeholdt en anbefaling om, at alle sociale arrangementer bør aflyses i forbindelse med dagtilbud, grundskoler, fritidstilbud, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser o. lign. Det vil sige alle…

Læs mere ...

#FPnyt nr. 2 om tilmelding, it-hjælpemidler, øveprøver og praktisk/musiske valgfag

Tilmelding og booking til semesterprøver Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december 2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 23. oktober 2020. Styrelsen har sendt en mail…

Læs mere ...

COVID-19 | Ny version af SST-retningslinjer for skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner

Sundhedsstyrelsen har d. 17. september 2020 offentliggjort en ny version af deres retningslinjer for skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner. De opdaterede retningslinjer har til hensigt at tydeliggøre, hvad man gør ved enkelttilfælde af smitte hos børn og elever. Retningslinjerne gør det tydeligere, hvilke børn eller elever, der skal sendes hjem, holdes hjemme og testes. Det understreges,…

Læs mere ...

Covid-19 | Anbefaling om aflysning af sociale arrangementer på skoler

Sundhedsmyndighederne har foretaget en ny samlet vurdering af smittesituationen. Der er forhøjet smittespredning, som sundhedsmyndighederne ønsker at inddæmme hurtigt og effektivt. På den baggrund er der indført en række midlertidige tiltag, der foreløbigt gælder til d. 22. september 2020.  Én af anbefalingerne er: ”At aflyse alle sociale arrangementer ifm. grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser”. Sundhedsmyndighederne…

Læs mere ...

Kommunikationspris: Fredericia Realskole giver stafetten videre

Fra d. 14. september er det muligt at indstille frie og private skoler til SEVERIN-PRISEN – en pris for god digital kommunikation. I 2019 gik prisen til Fredericia Realskole. Nu giver skolen stafetten videre.  SEVERIN-PRISEN gives årligt til en fri skole, som er god til at bruge online medier. Der er stort potentiale i god…

Læs mere ...

Finanslovsforslag 2021

Den socialdemokratiske regering har d.d. fremsat forslag til Finanslov 2021, herunder forslag til tilskudsforhold for såvel frie grundskoler som private gymnasiale uddannelser.  Frie grundskoler For finansåret 2021 foreslås der ingen ændringer. Koblingsprocenten vil fortsat være fastsat til 76%. Dette er foreningen naturligvis tilfreds med. Grundskolerne skal dog være opmærksomme på, at taksterne falder. Dette skyldes…

Læs mere ...

Støt op om virkelighedsnær undervisning: Husk DM i Fagene

DM i Fagene er Danmarks største konkurrence i skolens fag og er samtidig motiverende og anvendelsesorienteret undervisning for elever i 7.-9. klasse. Formålet med DM i Fagene er bl.a. at vise eleverne, hvad deres fag kan bruges til ”i virkeligheden”.  Det betyder, at eleverne møder virkelighedsnære opgaver, der udarbejdes i samarbejde med virksomheder og organisationer….

Læs mere ...

COVID-19 | Opdateret information fra Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har opdateret informationen om, hvad skoler, dagtilbud og ungdomsuddannelser bør gøre ved tilfælde af smitte med COVID-19. Materialet beskriver, hvordan ledelsen på skolen skal forholde sig, når de får besked om, at en elev eller medarbejder er smittet. Det beskrives, hvem der skal sendes hjem, hvem der skal have foretaget test, og hvornår man må…

Læs mere ...

COVID-19 | Nye bekendtgørelser. Nødundervisning og dimensionering i dagtilbud

Børne- og Undervisningsministeriet har udstedt tre nye bekendtgørelser i relation til COVID-19*, bl.a. en ny bekendtgørelse om regler vedr. nødundervisning i skoler samt muligheden for midlertidig dimensionering i dagtilbud. Bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af COVID-19 foranstaltninger (retsinformation.dk). Den nye bekendtgørelse træder i…

Læs mere ...

#FPnyt nr. 1 om semesterprøver, årsplan, praktisk/musiske fag, prøveansvarlig og indsigt i bedømmeres notater

Tilmelding og booking til semesterprøver Tilmeldingen af elever til semesterprøver i december2020 åbner mandag den 14. september 2020. I prøvemappen uvm.dk/fp kan du under prøvetilrettelæggelse læse mere om tilmelding og semesterprøver. Fristen for tilmelding er den 1. oktober 2020. Der åbnes for booking i testogprøver.dk den 23. oktober 2020.Styrelsen sender ultimo august 2020 en mail…

Læs mere ...